Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Produkty > Jakość paliw > Kontrola w zakresie gazu skroplonego (LPG)

Kontrola w zakresie gazu skroplonego (LPG)

Kontrola stacji paliwowych, stacji zakładowych, oraz przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących oraz hurtowni w zakresie gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Kontrole w zakresie gazu skroplonego (LPG) na zlecenie UOKiK przez Inspekcję Handlową na mapie
Mapa skontrolowanych stacji i hurtowni paliw

1. Przedstawione wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową podawane są do publicznej wiadomości na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

2. Tabela zawiera wyniki badań jakości paliwa pobranego u kontrolowanych przedsiębiorców w dniu kontroli.

3. Tabela zawiera wyniki badań, gdzie czynności kontrolne zostały zakończone (tzn. po badaniu próbki kontrolnej lub po rezygnacji przez kontrolowanego z jej badania).

4. Wyniki badań jakości paliwa zostały opisane w następujący sposób:

a) litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG).

b) symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:

MON - motorowa liczba oktanowa MON,
DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien),
SWR - siarkowodór,
S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej),
CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC),
ODP - R- pozostałość po odparowaniu,
WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC,
TWVP - temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa,
Woda - zawartość wody,
Zapach - zapach.

W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.

Pliki do pobrania

Do góry