Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Widget

Widget

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Regulamin korzystania z bezpłatnej wersji widgetu „Konsumencie, masz problem? Znajdź pomoc w swoim mieście”

  § 1.

  Postanowienia ogólne

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie korzystania z bezpłatnej wersji widgetu „Konsumencie, masz problem? Znajdź pomoc w swoim mieście”, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:

  1) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która otrzymała program, zainstalowała go na serwerze i udostępniła na swojej stronie internetowej;

  2) Internaucie – rozumie się przez to osobę korzystającą z Internetu, nie będącą właścicielem strony internetowej, na której zamieszczony jest widget „Konsumencie, masz problem? Znajdź pomoc w swoim mieście”;

  3) Widget „Konsumencie, masz problem? Znajdź pomoc w swoim mieście” (zwany dalej programem) – rozumie się przez to komputerowy system wyszukujący instytucje konsumenckie;

  4) UOKiK – rozumie się przez to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będący dysponentem widgetu.

  § 2.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnego programu udostępnionego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 4 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  § 3

  Ochrona prawna

  1. Widget „Konsumencie, masz problem? Znajdź pomoc w swoim mieście” jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Program jest rozpowszechniany na zasadach freeware co oznacza, że możliwe jest korzystanie z niego wyłącznie w niezmienionej postaci wykonywalnej, bez jakichkolwiek opłat pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu. Prawa autorskie do Programu przysługują wyłącznie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Właścicielem praw do widgetu „Konsumencie, masz problem?” jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiadający domenę www.uokik.gov.pl z siedzibą w Warszawie. Widget „Konsumencie, masz problem?” jest chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innymi przepisami prawa.
  3. Zakazane jest naruszanie praw Urzędu do programu, zaś wszelkie korzystanie z programu w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu będzie skutkowało możliwością pociągnięcia osoby dopuszczającej się naruszeń do odpowiedzialności.
  4. Urząd dołożył wszelkich starań by program działał prawidłowo, a wyniki wyszukiwania były poprawne. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego wypełnienia pól wyszukiwania bądź niewłaściwego wykorzystania wyników wyszukiwania. 

  § 4.

  Zasady korzystania z programu

  1. Warunkiem uzyskania bezpłatnej wersji widgetu „Konsumencie, masz problem?”, jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://uokik.gov.pl/widget.php
  2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, użytkownik może skopiować kod aplikacji. Uzyskany w ten sposób dostęp do programu pozwala użytkownikowi na umieszczenie go na swojej stronie internetowej, w celu umożliwienia internautom wyszukiwania instytucji konsumenckich za pomocą widgetu.
  3. Program po wybraniu problemu, województwa i miasta w którym internauta szuka pomocy, umożliwia wyświetlenie danych teleadresowych instytucji zajmujących się poradnictwem konsumenckim. Po wybraniu wszystkich danych program otwiera stronę www.uokik.gov.pl, gdzie ukazują się wyniki wyszukiwania.
  4. Użytkownik może korzystać z widgetu „Konsumencie, masz problem?” w celu bezpłatnego udostępniania informacji a nie w celach komercyjnych.
  5. Korzystanie z widgetu „Konsumencie, masz problem?” jest możliwe wyłącznie łącznie z logo Urzędu oraz linkami towarzyszącymi widgetowi.
  6. Użytkownik, który zamieścił widget „Konsumencie, masz problem?” na swojej stronie internetowej nie może pobierać opłat za wyszukiwanie danych.
  7. W przypadku wprowadzenia przez UOKiK modyfikacji i ulepszeń programu, Urząd może zaproponować Użytkownikowi wymianę wersji programu wykorzystanej przez Użytkownika na wersję zmodyfikowaną lub ulepszoną. W przypadku odmowy wymiany wersji, Użytkownik, zgodnie ze wskazówkami Urzędu będzie mógł korzystać z dotychczasowej wersji albo będzie zobowiązany do zaprzestania korzystania z programu.
  8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z programu poprzez usuniecie go z serwera i ze strony internetowej, na której program był udostępniany. 

  § 5.

  Wyłączenia korzystania z programu

  1)  zawierających treści rasistowskie,

  2)  szerzących agresję,

  3) zawierających treści pornograficzne,

  4) naruszających prawa mniejszości narodowych lub jakiekolwiek chronione prawa osób trzecich,

  5) naruszających prawa własności intelektualnej,

  6) kolidujących z funkcjonowaniem innych stron internetowych, działających zgodnie z prawem.

  1. Zakazuje się naruszania integralności programu.
  2. Zakazuje się zamieszczania widgetu „Konsumencie, masz problem?” na stronach internetowych:
  3. Zakazuje się usuwania logo Urzędu oraz linków towarzyszących widgetowi „Konsumencie, masz problem?”.
  4. W przypadku naruszenia powyższych zakazów Urząd może zabronić Użytkownikowi dalszego korzystania z programu oraz zażądać usunięcia widgetu „Konsumencie, masz problem?” ze strony internetowej użytkownika. Ponadto Urząd może żądać naprawiania szkody wynikłej z niezgodnego z prawem i/lub regulaminem korzystania z ww. widgetu.

  § 6.

  Uprawnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dysponenta widgetu)

  1. UOKiK decyduje o wyglądzie interfejsu widgetu „Konsumencie, masz problem?”, za wyjątkiem jego kolorystyki, typu i wielkości. Urząd jest jedynym uprawnionym podmiotem mającym prawo udzielania zezwolenia na korzystanie z widgetu przez Użytkownika.
  2. Urząd może w każdym czasie zmienić warunki korzystania z programu albo zakazać korzystania z niego. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługują żadne z tym związane roszczenia w stosunku do dysponenta widgetu. Ponadto UOKiK może w każdym czasie zmodyfikować program.

1

2

poziomy pionowy

3

wysokość (px) szerokość (px)

4

podstawowa jasna ciemna

5

Do góry