Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje ogólne > Procedury notyfikacyjne

Procedury notyfikacyjne

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Notyfikacja

  Notyfikacja pomocy publicznej polega na oficjalnym przekazaniu Komisji Europejskiej, za pomocą formularzy dostępnych w systemie elektronicznym SANI, projektu programu pomocowego, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. Komisja Europejska rejestruje notyfikowaną sprawę i nadaje jej numer. Jest on wykorzystywany zarówno w trakcie postępowania w danej sprawie przed Komisją, jak i w sprawozdaniach z udzielonej pomocy publicznej na etapie monitorowania zatwierdzonej przez Komisję pomocy.

  Plik do pobrania:

  Notyfikacje programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej (stan na 2024.02.08)

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Prenotyfikacja

  Prenotyfikacja to nowy rodzaj postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dodany do standardowej procedury kontroli pomocy państwa. Został sformalizowany w przyjętym przez Komisję Europejską 29 kwietnia 2009 r. Kodeksie najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa. Postępowanie prenotyfikacyjne, które jest prowadzone między państwem członkowskim a Komisją, nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące. W tym czasie służby Komisji oraz państwa członkowskie mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy. To z kolei ma wpłynąć na wyższą jakość notyfikacji i ich lepsze przygotowanie. Od powodzenia postępowania prenotyfikacyjnego Komisja uzależnia możliwość podjęcia decyzji w ciągu 2 miesięcy od daty notyfikacji, bez konieczności wszczynania formalnej procedury dochodzenia. Komisja ze swej strony zapewnia, iż każde państwo członkowskie, które wystąpi z prenotyfikacją, zawsze otrzyma nieformalne wskazówki odnośnie do zgłaszanego projektu. W ramach postępowania, wszelkie informacje niezbędne dla dokonania oceny zgodności danego środka z rynkiem wewnętrznym przekazywane są Komisji na standardowych formularzach notyfikacyjnych dostępnych w systemie elektronicznym SANI. Następnie, Komisja rejestruje sprawę i nadaje jej numer. Prenotyfikacja nie jest niezbędnym etapem kontroli pomocy państwa, niemniej jest zalecana w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania środków zgłaszanych Komisji, zwłaszcza w bardziej skomplikowanych sprawach.

  Plik do pobrania:

  Prenotyfikacje programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej (stan na 2023.10.12)

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Zgłoszenia pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych do Komisji Europejskiej

  W terminie 20 dni roboczych od wejścia w życie programu pomocy lub przyznania pomocy ad hoc w ramach wyłączeń grupowych państwo członkowskie przesyła Komisji Europejskiej, za pomocą systemu elektronicznego SANI, informacje zbiorcze dotyczące tej pomocy. Komisja potwierdza ich otrzymanie i nadaje dla danego środka pomocy numer, który następnie należy wykorzystać w sprawozdaniu z udzielonej pomocy publicznej. Dodatkowo, zgłoszeniu podlegają przypadki przyznania pomocy na projekty-badawczo rozwojowe, jeśli jej wartość przekracza 3 mln EUR, oraz przypadki przyznania indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie istniejącego programu pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych.

  Plik do pobrania:

  Lista programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej w ramach wyłączeń grupowych (stan na 2024.02.14)

Do góry