Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Produkty > Jakość paliw > Kontrola w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON) oraz biopaliw ciekłych

Kontrola w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON) oraz biopaliw ciekłych

Kontrola stacji paliwowych, stacji zakładowych, przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących oraz hurtowni w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON) oraz biopaliw ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Kontrole w zakresie paliw ciekłych wykonane na zlecenie UOKiK przez Inspekcję Handlową  na mapie
Mapa skontrolowanych stacji i hurtowni paliw

1. Przedstawione wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową podawane są do publicznej wiadomości na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

2. Tabela zawiera wyniki badań jakości paliwa pobranego u kontrolowanych przedsiębiorców w dniu kontroli.

3. Tabela zawiera wyniki badań, gdzie czynności kontrolne zostały zakończone (tzn. po badaniu próbki kontrolnej lub po rezygnacji przez kontrolowanego z jej badania).

4. Wyniki badań jakości paliwa zostały opisane w następujący sposób:

a) litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

b) symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:

G - Gęstość w temp. 15ºC
MON - Motorowa liczba oktanowa MON
RON - Badawcza liczba oktanowa RON
S - Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - Temperatura końca destylacji
Sf-R - Pozostałość po destylacji
TZ - Temperatura zapłonu
VP - Prężność par, DVPE
StabO/g/ - Stabilność oksydacyjna /g/,
StabO/h/ - Stabilność oksydacyjna /h/,
Woda - zawartość wody,
FAME - zawartość FAME,
E - zawartość eterów,
O - zawartość tlenu,
Me - zawartość metanolu,
B - zawartość benzenu. 

W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości

Pliki do pobrania

Do góry