Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konsumenci > Ochrona konsumentów > Jak działa UOKiK

Jak działa UOKiK

Zobacz też:
Pytania i odpowiedzi
Edukacja
Publikacje

UOKiK na bieżąco monitoruje zachowania przedsiębiorców oraz analizuje sygnały pochodzące z rynku - przede wszystkim skargi konsumenckie. Uzyskane w ten sposób dane mogą stanowić impuls do interwencji.

Postępowania administracyjne

Urząd może wszcząć postępowanie administracyjne przeciwko przedsiębiorcy i uznać praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów lub postanowienia umowne za niedozwolone. W wydanej decyzji Prezes UOKiK może zakazać stosowania danej praktyki lub klauzuli, a także nałożyć karę finansową dla przedsiębiorcy w wysokości do 10 proc. jego obrotów. Niektóre decyzje mogą zawierać również formę rekompensaty publicznej jako środek usunięcia skutków naruszenia. Urząd może też przyjąć zobowiązanie przedsiębiorcy do zmiany zakwestionowanego zachowania lub nałożyć określone obowiązki informacyjne dla przedsiębiorcy w zakresie upowszechniania ich treści. Prezes UOKiK ma również możliwość wydania decyzji tymczasowej.

Postępowanie przeciwko przedsiębiorcy często poprzedza postępowanie wyjaśniające, które służy wstępnemu ustaleniu czy nastąpiło naruszenie przepisów. W celu pozyskania dowodów UOKiK może przeprowadzić kontrolę - w siedzibie przedsiębiorcy lub w ramach instytucji tajemniczego klienta.

Wystąpienia miękkie

Prezes UOKiK może bez wszczynania postępowania wystąpić do przedsiębiorcy o przedstawienie wyjaśnień lub zmianę niezgodnej z prawem praktyki. Tego typu działania miękkie są stosowane przede wszystkim w przypadku mniej szkodliwych zachowań. W porównaniu ze sformalizowanymi postępowaniami administracyjnymi szybciej eliminują nieprawidłowości z rynku.

Istotne poglądy w sprawie

Prezes UOKiK może również wyrazić istotny pogląd w sprawie sądowej z zakresu ochrony konsumentów, jeśli przemawia za tym interes publiczny. Dzięki specjalistycznej wiedzy Urząd służy pomocą sądowi powszechnemu w kompleksowym rozpoznaniu sprawy.

Ostrzeżenia konsumenckie

W szczególnych przypadkach UOKiK może wydać ostrzeżenie konsumenckie dotyczące działań konkretnego przedsiębiorcy. Jest to stosowane, gdy praktyki przedsiębiorcy mogą narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty lub niekorzystne skutki. Ostrzeżenie publikowane jest na stronie UOKiK oraz może być ogłaszane w publicznym radiu i telewizji. Wydawane jest na podstawie postanowienia Prezesa UOKiK po wszczęciu postępowania administracyjnego.

Komunikaty

Prezes UOKiK ma prawo do nieodpłatnego publikowania komunikatów w publicznym radiu i telewizji w formie i czasie uzgodnionym z nadawcami. Komunikaty dotyczą występujących na rynku niepokojących zachowań lub zjawisk mogących istotnie zagrażać interesom konsumentów. Do ich publikacji nie jest konieczne wszczęcie postępowania administracyjnego.

 

Do góry