Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Sprawozdawczość > Dane o udzielonej pomocy – SUDOP

Dane o udzielonej pomocy – SUDOP


 

SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ
https://sudop.uokik.gov.pl

 

Baza SUDOP zawiera informacje o wdrażanych w Polsce środkach pomocowych, pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych, wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

 


 

API SUDOP to publicznie dostępny, uniwersalny interfejs ułatwiający wyszukiwanie danych o pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w Polsce. Przygotowane rozwiązanie zapewnia dostęp do danych zawartych w bazie SUDOP, umożliwiając ich przeglądanie oraz pobieranie w sposób szybszy i bardziej hurtowy niż było to możliwe dotychczas.

 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Informacje ogólne

  API SUDOP to uniwersalny interfejs umożliwiający łatwiejszy dostęp do danych o pomocy publicznej i pomocy de minimis, zarówno za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania jak i bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Rozwiązanie to w znacznej mierze ułatwi przeglądanie oraz pobieranie danych do dalszego wykorzystywania i przetwarzania.

  Użytkownik ma możliwość pobrania wszystkich sprawozdań o udzielonej pomocy bez względu na rodzaj pomocy, czyli zarówno pomocy de minimis jak i pomocy publicznej, udzielonej w ciągu ostatnich 10 lat (począwszy od 1 stycznia roku n-10). Interfejs API, podobnie jak w przypadku wyszukiwarki SUDOP, umożliwia generowanie raportu o beneficjentach, posługując się kryteriami takimi jak: numer programu/środka pomocowego, NIP beneficjenta pomocy, NIP udzielającego pomocy, forma pomocy, przeznaczenie pomocy, sektor działalności, kod terytorialny gminy, w której beneficjent ma siedzibę.

  W przypadku generowania raportu np. o beneficjentach danego środka pomocowego – do 10 tys. wierszy wyników na 1 stronę. Możliwe jest również pobranie zbiorczej listy wszystkich środków pomocowych, formy pomocy, przeznaczeń pomocy itp. podobnie jak działa to obecnie za pośrednictwem wyszukiwarek SUDOP. Interfejs API SUDOP umożliwia również wyświetlenie sprawozdań pomocy udzielonej wybranemu przedsiębiorcy. Dane generowane są metodą kolejkowania zgłoszeń, tym samym aby pobrać docelowy raport konieczne jest wpierw wprowadzenie kryteriów wyszukiwania, następnie zaś za pośrednictwem wygenerowanego tokenu pobranie wyniku.

  SUDOP – system z którego pochodzą dane zawiera sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis, pochodzące ze sprawozdań przesłanych przez podmioty udzielające. Podlega codziennej aktualizacji, zatem pobrane dane są zgodne tylko na dzień generowania raportu. W przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości co do prawidłowości i zgodności ze stanem faktycznym danych, właściwy merytorycznie pozostaje wyłącznie podmiot udzielający pomocy. Prezes UOKiK jest jedynie gestorem systemu i nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte w systemie. Prezes UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania informacji.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Warunki korzystania i ponownego przetworzenia danych

  Prezes UOKiK wyraża zgodę na ponowne wykorzystanie danych pochodzących z bazy SUDOP pod warunkiem podawania każdorazowo bezpośrednio w ich sąsiedztwie:

  1.    dokładnego źródła pochodzenia (link do strony);

  2.    daty ich pozyskania (dane wygenerowane z bazy są z nią zgodne tylko w dniu wygenerowania raportu. Przesyłane sprawozdania przez podmioty udzielające na bieżąco aktualizują dodając nowe przypadki pomocy lub/i korygując już te istniejące);

  3.    informacji, że dane mogą ulec zmianie;

  4.    informacji, że za kompletność, prawidłowość i aktualność danych odpowiadają wyłącznie podmioty udzielające pomocy;

  5.    informacji, że dane w bazie powinny być traktowane drugorzędnie w stosunku do zaświadczeń/oświadczeń beneficjenta o otrzymanej pomocy. Mają zatem charakter tylko pomocniczy i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy weryfikacji wykorzystania intensywności/limitu pomocy;

  6.    informacji, że baza zawiera dane osobowe, które powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Rejestracja

  Korzystanie z API SUDOP jest możliwe bez rejestracji użytkownika. Z przyczyn technicznych dopuszczalna częstotliwość wykonywania zapytań przez użytkownika jest ograniczona. Użytkownik ma możliwość wygenerowania 8 zapytań w ciągu jednej sekundy.

  Przygotowywana jest możliwość szerszego dostępu do danych, za pośrednictwem indywidualnego klucza dostępowego. Usługa będzie udostępniona na wniosek (moduł obecnie jest niedostępny).

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Dokumentacja i inne instrukcje

  Dokumentacja API do SUDOP dostępna jest pod adresem:

  https://api-sudop.uokik.gov.pl:9443/devportal/apis.

  Istnieje również możliwość pobrania słowników interfejsu w formacie JSON wprost z ww. portalu (plik swagger).

  Przygotowane API do SUDOP umożliwia wyszukiwanie danych na trzy sposoby: bezpośrednio z poziomu przeglądarki, za pośrednictwem przygotowanego portalu lub przy użyciu interfejsu wkomponowanego w już posiadaną stronę użytkownika. W przypadku korzystania z wyszukiwarki za pośrednictwem przeglądarki, po pozytywnym przetworzeniu zapytania na stronie pojawi się komunikat: „Przygotowywanie odpowiedzi, przewidywany czas to 60 sekund” należy odświeżyć stronę, aby pojawił się docelowy wynik.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Przykładowe zapytania do wykorzystania

  SŁOWNIKI:

  adres https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/slownik/...........

  Po ukośniku należy wprowadzić nazwę odpowiedniego słownika spośród udostępnionych słowników zawierających: formy pomocy, przeznaczenia pomocy, numery programów pomocowych/pomocy indywidualnej (środek pomocy), sektory działalności, identyfikatory gmin, w których znajduje się siedziba beneficjenta.

  1. Zawartość słownika zawierającego wszystkie Formy pomocy - zapytanie wyświetla nazwę ("name")  i kod ("number") formy pomocy oraz datę zakończenia obowiązywania ("dateEnd")[1]

   https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/slownik/forma-pomocy

  1. Zawartość słownika zawierającego wszystkie Przeznaczenia pomocy - zapytanie wyświetla nazwę ("name")  i kod ("number") przeznaczenia pomocy oraz datę zakończenia obowiązywania ("dateEnd")

  https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/slownik/przeznaczenie-pomocy

  1. Zawartość słownika zawierającego wszystkie Środki pomocowe, tj. programy pomocowe i indywidualne decyzje o pomocy - zapytanie wyświetla nazwę ("name")  i numer środka ("number"’)

  https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/slownik/srodek-pomocowy

  1. Zawartość słownika zawierającego wszystkie sektory działalności[2] - zapytanie wyświetla nazwę ("name")  i kod ("number") sektora działalności

  https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/slownik/sektor-dzialalnosci

  1. Zawartość słownika zawierającego wszystkie gminy[3] w Polsce - zapytanie wyświetla nazwę ("name")  i kod ("number") identyfikator terytorialny ze słownika TERYT(GUS)

  https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/slownik/gmina-siedziby

  PRZYPADKI POMOCY

  Wyszukiwanie przypadków pomocy możliwe jest pod adresem:
  https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/api/przypadki-pomocy?.........

  Po znaku zapytania należy wprowadzić co najmniej jeden z parametrów wyszukiwania:

  srodek-pomocowy-numer – określa numer programu/pomocy indywidualnej

  nip-udzielajacego-pomocy – NIP podmiotu udzielającego pomocy

  nip-beneficjenta – NIP beneficjenta, którego przypadki pomocy chcemy pobrać

  forma-pomocy-kod – kod formy pomocy zgodnie z rozporządzeniem[4]

  przeznaczenie-pomocy-kod – kod przeznaczenia pomocy zgodnie z rozporządzeniem

  sektor-dzialalnosci-kod – klasa PKD w związku z działalnością w której została udzielona pomoc

  gmina-siedziby-kod – identyfikator terytorialny (TERYT), w której znajduje się siedziba beneficjenta pomocy

  strona[5] *

  oraz można zawęzić wyszukiwanie określając okres, z którego wyszukiwane będą przypadki pomocy przez parametry:

  dzień-udzielenia-pomocy-od  i/lub dzień-udzielenia-pomocy-do

  1. Zapytanie wyszukujące wszystkie przypadki pomocy udzielonej beneficjentowi o podanym NIP beneficjenta pomocy – tutaj NIP 7791011327 - Jeronimo Martins Polska S.A. w latach 2020-2022

  https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/api/przypadki-pomocy?nip-beneficjenta=7791011327&dzien-udzielenia-pomocy-od=2020-01-01&dzien-udzielenia-pomocy-do=2022-12-31

  1. Zapytanie wyszukujące wszystkie przypadki pomocy o konkretnym przeznaczeniu – tutaj przeznaczenie o kodzie b1 (regionalna pomoc inwestycyjna) - udzielonej w ramach jednego programu – tutaj: SA.105216

  https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/api/przypadki-pomocy?przeznaczenie-pomocy-kod=b1&srodek-pomocowy-numer=SA.105611

  1. Zapytanie wyszukujące wszystkie przypadki pomocy udzielonej przed podmiot udzielający pomocy o podanym, tutaj NIP 7010797920 należący do Ministra Rozwoju i Technologii

  https://api-sudop.uokik.gov.pl/sudop-api/api/przypadki-pomocy?nip-udzielajacego-pomocy=7010797920  [1] "dateEnd": wartość "9999-12-31" oznacza, że koniec okresu obowiązywania nie został określony

  [2] Każda pomoc kierowana jest na jeden rodzaj działalności wskazywanej przez jej beneficjenta

  [3] W sprawozdaniach podawana jest gmina, w której znajduje się siedziba beneficjenta pomocy

  [4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1871 z późn. zm.)

  [5] Parametr strona powinien być wykorzystany dla zapytań które zwracają więcej niż 10.000 wyników. Umożliwia pobranie kolejnych paczek danych (po 10.000 wierszy). Domyślna wartość parametru to 1.

   

Do góry