Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Sprawozdawczość > Praca z aplikacją SHRiMP2 - najczęstsze problemy i ich rozwiązania, kontakt do administratorów

Praca z aplikacją SHRiMP2 - najczęstsze problemy i ich rozwiązania, kontakt do administratorów

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Kontakt do administratorów aplikacji SHRIMP

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Dlaczego przy wprowadzaniu nowego przypadku pomocy wyskakuje komunikat o istnieniu już takiego symbolu aktu ogólnego pomocy?

  Jeżeli podczas wypełniania przypadku roboczego wypełnione zostanie pole odpowiadające Symbolowi aktu ogólnego pomocy, wprowadzone dane zostaną zapisane w pamięci aplikacji nawet bez zatwierdzenia zmian przyciskiem Zapisz. Zatem, gdy użytkownik porzuci przypadek pomocy w trakcie jego tworzenia nie zapisując go, jeszcze przed jego końcowym zapisaniem tzn. po wypełnieniu zakładki Akt ogólny pomocy oraz zakładki Przypadek pomocy – należy pamiętać o tym, iż symbol aktu ogólnego zostanie zapisany w aplikacji. Aby móc ww. edytować konieczne jest dodanie nowego przypadku pomocy (Dodaj nowy przypadek pomocy > po wprowadzeniu NIP beneficjenta, Dalej > w oknie Akt ogólny pomocy, możliwe jest wybranie z rozwijanej listy okna dialogowego właściwego symbolu).

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Sprawozdawanie pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych na podstawie uchwał rad gmin - program SA.41495(2015/X) oraz SA.50427(2018/X)

  Pomoc publiczna udzielana w formie zwolnienia z podatku, do której przedsiębiorca nabył prawo na podstawie uchwały przyjętej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015 r. poz. 174), powinna zostać sprawozdana z przywołaniem numeru SA.41495(2015/X)

  Natomiast w przypadku nabycia prawa do pomocy na podstawie uchwały przyjętej po zmianie rozporządzenia w 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 45) powinno się stosować numer programu SA.50427(2018/X).

  Niezależnie od tego, czy beneficjent nabył prawo do pomocy przed 2018 rokiem czy w roku 2018 lub później, w sprawozdaniu podać należy:

  Data aktu ogólnego – data podjęcia uchwały dot. zwolnienia z podatku

  Symbol aktu ogólnego – symbol ww. uchwały

  Opis aktu ogólnego – „uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości ..... w ramach udzielenia ..... na terenie.....”

  Dzień udzielenia pomocy – ostatni dzień składania deklaracji   -  w tym roku  to 01.02.2021

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź W zakładce "Sprawozdania przesłane do UOKiK" nie można znaleźć przesłanego przypadku pomocy.

  W zakładce Sprawozdania przesłane do UOKIK został nałożony - na kolumnę Dzień udzielenia pomocy - filtr, ułatwiający grupowanie sprawozdań. Filtr domyślnie wyświetla przypadki pomocy publicznej udzielonej w bieżącym roku (np. aktualnie pokazując od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.). Zatem w celu wyświetlenia wszystkich przypadków przesłanych kiedykolwiek z konta, należy wyczyścić filtr, poprzez wybranie przycisku Filtruj i a następnie Wyczyść filtr.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Co oznaczają pojęcia Symbol aktu ogólnego pomocy, Data aktu ogólnego pomocy, Opis aktu ogólnego pomocy?

  Akt ogólny pomocy to podstawa prawna udzielonej pomocy (dawne pole 3c), z której wynikają zobowiązania stron oraz wartość pomocy. Może to być np. decyzja, uchwała, umowa, porozumienie. Obecnie pole 3c zostało rozdzielone na: Datę, Symbol (numer) i Opis aktu ogólnego pomocy.

  Data aktu ogólnego pomocy to np. dzień wydania decyzji lub podpisania umowy.

  Symbol aktu ogólnego pomocy to np. symbol lub numer decyzji / umowy.

  Opis aktu ogólnego pomocy to przedmiot lub tytuł decyzji / umowy.

   

  Informacje wprowadzone w poprzedniej wersji systemu w polu 3c zostały przeniesione w całości do pola Opis aktu ogólnego pomocy, a w polu Symbol aktu ogólnego pomocy wstawiona została numeracja porządkowa (np. "2020 №1"), zaś jako Datę aktu ogólnego przyjęto dzień udzielenia pomocy. Sposób ten został przyjęty wyłącznie na potrzeby przeniesienia danych do nowego systemu, prosimy nie sugerować się nim przy sporządzaniu sprawozdań.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź W jaki sposób sporządzić sprawozdanie z pomocy udzielonej na podstawie nowej umowy lub decyzji?

  Aby sporządzić sprawozdanie należy przejść do zakładki Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sporządzanie sprawozdania. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj przypadek pomocy. Pojawi się okienko w którym należy podać NIP beneficjenta, kliknąć przycisk Sprawdź, a następnie Dalej. W kolejnym oknie należy zaznaczyć kwadracik Nowy symbol aktu ogólnego, a w polu poniżej wpisać Symbol aktu ogólnego - np. numer decyzji lub umowy na podstawie której została przyznana pomoc. Data aktu ogólnego to np. data wydania decyzji lub podpisania umowy. Następnie prosimy wybrać przycisk Zapisz, powinien otworzyć się formularz wprowadzania Aktu ogólnego pomocy oraz Przypadku pomocy (zakładki na górze okna).

  W zakładce Akt ogólny pomocy należy uzupełnić pole Opis aktu ogólnego pomocy – należy podać np. przedmiot decyzji/umowy oraz uzupełnić lub sprawdzić poprawność informacji w części Dane beneficjenta (formę prawną, wielkość, kod gminy siedziby, klasę PKD beneficjenta). Po zapisaniu Aktu ogólnego aktu pomocy (przycisk znajduje się na dole okna po lewej stronie) należy przejść na zakładkę Przypadek pomocy. W tym oknie należy uzupełnić dane o pomocy (m.in. rodzaj pomocy, podstawy prawne, wartość pomocy). Po uzupełnieniu danych należy zapisać i zweryfikować sprawozdanie. Jeśli w sprawozdaniu nie ma błędów, status weryfikacji zmieni się na Sukces - można przesłać sprawozdanie.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź W jaki sposób można wydrukować przesłane sprawozdania?

  Aby wydrukować przesłane sprawozdania należy przejść do zakładki Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK. W wyświetlanej tabeli należy zawęzić filtry np. poprzez wybranie dnia udzielenia pomocy, wpisanie numeru umowy / decyzji w kolumnie symbol aktu ogólnego, podanie NIP beneficjenta, tak aby widoczne były tylko te sprawozdania, które chcą mieć Państwo na wydruku. Po odfiltrowaniu sprawozdań należy kliknąć przycisk PDF znajdujący pod tabelą. Sprawozdania można również wyeksportować do pliku CSV, a następnie wczytać do Excela.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Do aplikacji SHRIMP2 nie udaje się wczytać pliku CSV. Co należy zrobić?

  Prosimy sprawdzić, czy plik CSV został wygenerowany przy użyciu Formularza pomocniczego do wczytywania sprawozdań z pliku, zamieszczonego na stronie UOKiK w zakładce Pomoc publiczna -> Sprawozdawczość -> Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP -> Pliki pomocne przy sporządzaniu sprawozdań i instrukcje.

   

  Należy sprawdzić czy w pliku Excel w tabeli Sprawozdania zostały uzupełnione poniższe kolumny:

  Data aktu ogólnego pomocy - należy podać dzień wydania decyzji/podpisania umowy.

  Symbol aktu ogólnego pomocy - należy wpisać symbol/numer decyzji/umowy.

  Opis aktu ogólnego pomocy – należy wpisać przedmiot decyzji lub umowy.

   

  Należy sprawdzić, czy dane w wymienionych poniżej kolumnach spełniają następujące kryteria:

  Nazwa beneficjenta pomocy – może mieć długość maksymalnie 80 znaków (wraz ze spacjami). Proponujemy stosować skróty typu sp. z o.o., s.c. i inne oraz nie podawać adresu beneficjenta w nazwie.

  Siedziba beneficjenta (identyfikator gminy) - należy wpisać siedmiocyfrowy kod łącznie (bez spacji przed ostatnią cyfrą).

  Klasa PKD – należy wpisać kod w postaci xx.xx (bez końcówki /07).

  Terytorium realizacji (kod NUTS) – prosimy pozostawić pole puste (do czasu zmiany rozporządzenia sprawozdawczego).

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Po wczytaniu sprawozdań z pliku przypadki mają status weryfikacji Niepowodzenie. W jaki sposób można sprawdzić jakie błędy zostały popełnione?

  Jeśli wczytywanie sprawozdań się powiodło, ale przypadki pomocy mają status weryfikacji Niepowodzenie, należy przejść do trybu edycji przypadku pomocy (ikonka ołówka w kolumnie Akcje). Po otwarciu sprawozdania należy przejść na zakładkę Przypadek pomocy (znajduje się u góry okna obok zakładki Akt ogólny pomocy). Na dole okna w części Weryfikacja powinny pojawić się opisy błędów. Przyczyną niepowodzenia może być niepoprawne wczytanie któregoś z pól sprawozdania (np. klasy PKD lub identyfikatora gminy). Dane te można uzupełnić lub poprawić ręcznie.  

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź W jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości pomocy?

  W celu dokonania korekty należy wejść w zakładkę Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK, odszukać sprawozdanie które chcemy edytować - pomocne będą filtry zamieszczone w pierwszym wierszu, a następnie z lewej strony wiersza wybrać pierwszą niebieską ikonkę Edytuj przypadek pomocy -> przejść do zakładki Przypadek pomocy (znajduje się u góry okna obok zakładki Akt ogólny pomocy). Po skorygowaniu sprawozdania należy zapisać zmiany.

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź W jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta?

  Należy skorygować wartość pomocy na 0. Sposób korygowania sprawozdania został opisany w punkcie 7.

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź Co zrobić, jeśli przypadek pomocy został przesłany dwukrotnie (zdublowany)?

  Należy przejść do zakładki Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK, odszukać sprawozdanie które chcemy usunąć - pomocne będą filtry zamieszczone w pierwszym wierszu, a następnie wybrać ikonkę x na czerwonym tle (Usuń przypadek pomocy).

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź W jaki sposób można wygenerować zaświadczenie o pomocy de minimis?

  Aby utworzyć zaświadczenie o pomocy de minimis należy przejść do zakładki Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK, odszukać sprawozdanie do którego chcą Państwo wydrukować zaświadczenie, przejść w tryb edycji (pierwsza ikonka ołówka w wierszu) bądź podglądu (ikonka lupy), otworzyć zakładkę Zaświadczenia de minimis, a następnie wybrać przycisk Dodaj.

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź W jaki sposób odzyskać hasło do aplikacji SHRIMP2?

  W przypadku utraty lub zapomnienia hasła, aplikacja SHRIMP2 umożliwia ustanowienie nowego hasła, wystarczy wybrać przycisk Zmień hasło na stronie głównej aplikacji SHRIMP2, a link do zmiany hasła zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej użytkownika o danym loginie. Dla użytkowników pomocniczych adres poczty elektronicznej uzupełnia w aplikacji użytkownik główny, natomiast w przypadku użytkownika głównego adres ten pochodzi z formularza zgłoszeniowego przesłanego do UOKiK. W przypadku konieczności zmiany adresu poczty elektronicznej użytkownika głównego, prosimy o przesłanie ePUAPem formularza zgłoszeniowego do aplikacji SHRIMP w celu aktualizacji danych.

 28. Drukuj pytanie
 29. Rozwiń odpowiedź W jaki sposób odblokować konto w aplikacji SHRIMP2?

  W przypadku zablokowania konta użytkownika pomocniczego, należy zwrócić się do użytkownika głównego w danym podmiocie. Użytkownik główny może odblokować konto poprzez przejście do zakładki Dostęp do aplikacji -> Użytkownicy, a następnie wybranie ikonki kłódki przy zablokowanym użytkowniku. Natomiast w celu odblokowania konta użytkownika głównego należy skontaktować się z administratorami systemu SHRIMP2 mailowo pod adresem [SCODE]c2hyaW1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE].

 30. Drukuj pytanie
 31. Rozwiń odpowiedź Pomoc udzielana na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  W związku z wygaśnięciem programów pomocowych opracowanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (w sprawozdawczości kod ustawy to 1.76), co do zasady niemożliwe jest dalsze udzielanie pomocy pomocy publicznej ani pomocy de minimis na tej podstawie, a tym samym przywoływanie w sprawozdaniach o udzielonej pomocy kodu 1.76. Uprzejmie prosimy o weryfikację podstaw prawnych udzielanej pomocy.

  Jeżeli pierwotna umowa, na podstawie której uzyskali Państwo kompetencje do udzielania pomocy, była zawarta na okres wykraczający poza rok 2017 - ostatni rok obowiązywania programów pomocowych z perspektywy finansowej 2007-2013 (np. w przypadku realizacji projektów w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL), proszę o kontakt z administratorem systemu: tel. 22 55 60 866 lub email: [SCODE]c2hyaW1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE].

 32. Drukuj pytanie
 33. Rozwiń odpowiedź Pomoc de minimis na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – jak uzupełnić sprawozdanie

 34. Drukuj pytanie
 35. Rozwiń odpowiedź Zmiany osób na stanowiskach sprawozdawczych lub ich danych kontaktowych

  Zmiana osoby na stanowisku związanym z obsługą aplikacji SHRiMP nie wiąże się z koniecznością ponownego występowania do UOKiK o nowy login i hasło. W przypadku konieczności zmiany użytkownika głównego aplikacji lub zmiany danych kontaktowych pracownika, konieczne jest przesłanie do UOKiK wypełnionego formularza aktualizacyjnego zawierającego informacje dotyczące nowego pracownika i/lub nowe dane kontaktowe. Wzór tego formularza określony został w załączniku nr 2 do  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2520) 

  Zmiany danych kontaktowych użytkownika pomocniczego oraz użytkownika pomocniczego - koordynatora dokonuje użytkownik główny bezpośrednio w aplikacji SHRIMP2.

  UWAGA! - nie należy przesyłać formularza zgłoszeniowego SH1 (załącznik nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia), który przeznaczony dla jednostek wdrażanych do systemu SHRiMP przez Ministra Finansów i do niego jest przesyłany.

 36. Drukuj pytanie
 37. Rozwiń odpowiedź 7-dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy

  Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, ze zm.), jednostki sporządzające swoje sprawozdania za pośrednictwem aplikacji SHRiMP, przesyłają je w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy. UWAGA! - w przypadku sprawozdawania za pomocą aplikacji SHRiMP nie obowiązują już sprawozdania kwartalne oraz roczne.

  Informację tę przekazać należy wszystkim jednostkom organizacyjnym w strukturze wdrożonego do aplikacji SHRiMP podmiotu, które zajmują się sprawozdawczością w zakresie pomocy publicznej (np. w przypadku starostów - urzędom pracy).

 38. Drukuj pytanie
 39. Rozwiń odpowiedź Korekty w aplikacji SHRiMP – informacje ogólne

  Dokonywanie korekt w aplikacji SHRiMP następuje poprzez edycję poszczególnych, przesłanych już do UOKiK przypadków pomocy (należy kliknąć na  niebieską ikonkę "Edytuj przypadek pomocy” znajdującą się po lewej stronie przypadku, a następnie, po wprowadzeniu zmian w odpowiednich polach, zatwierdzić je przyciskiem „Zapisz” na dole ekranu). UWAGA! - użytkownicy aplikacji SHRiMP nie dokonują korekt poprzez przesyłanie za jej pośrednictwem całych, rocznych sprawozdań! Zgodnie § 8a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1871 z późn. zm.) przekazujący sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRiMP sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie za pośrednictwem aplikacji tylko w zakresie wskazywanej zmiany. Zgodnie z aktem korekta powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

  Alternatywnym sposobem dokonywania korekt jest usunięcie przesłanych już do UOKiK przypadków (UWAGA! - tylko i wyłącznie tych które wymagają zmiany) i ponowne ich przesłanie za pomocą aplikacji SHRiMP po odpowiednim skorygowaniu.

 40. Drukuj pytanie
 41. Rozwiń odpowiedź Korekta w przypadku anulowania decyzji/rozwiązania umowy o przyznaniu pomocy

  W sytuacji, gdy decyzja, na podstawie której udzielono pomocy została anulowana (lub umowa została rozwiązana) i w wyniku tego przedsiębiorca w ogóle nie skorzystał z pomocy, należy skorygować do zera wartość udzielonej pomocy (należy kliknąć na  niebieską ikonkę "Edytuj przypadek pomocy” znajdującą się po lewej stronie przypadku, a następnie, po wprowadzeniu zmian w odpowiednich polach, zatwierdzić je przyciskiem „Zapisz” na dole ekranu).  Używając opcji „pokaż usunięte sprawozdania” użytkownik ma zawsze wgląd do skasowanych danych, a w razie potrzeby może je przywrócić.

Do góry