Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje ogólne > Modernizacja przepisów o pomocy publicznej

Modernizacja przepisów o pomocy publicznej

Informacje o nowych inicjatywach legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej dostępne są na stronach Komisji Europejskiej.
 

Trwające konsultacje:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html

Podmioty zainteresowane wyrażeniem opinii w zakresie prowadzonych konsultacji mogą przesyłać odpowiedzi na kwestionariusze Komisji lub swoje stanowisko w odniesieniu do projektów aktów bezpośrednio Komisji Europejskiej.

Możliwe jest również przekazanie stanowiska do Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK na adres [SCODE]ZG1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] (w tytule maila należy wskazać projekt, którego dotyczą uwagi). Przesłane informacje posłużą do opracowania stanowiska Rządu RP, które zostanie następnie przesłane Komisji Europejskiej.
 

Zakończone konsultacje:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html

Na tej stronie Komisja Europejska zamieszcza wszystkie informacje na temat przeprowadzonych konsultacji publicznych poszczególnych projektów.

Na stronie każdego projektu Komisja zamieszcza wszelkie przekazane jej stanowiska – zarówno władz polskich, jak i innych państw członkowskich, a także wszystkich innych zainteresowanych podmiotów.

 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Archiwalne informacje na temat modernizacji przepisów o pomocy publicznej

  Kontekst i informacje ogólne

  W dniu 8 maja 2012 r. Komisja Europejska opublikowała dokument pn.   Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa przedstawiający strategię Komisji w zakresie kompleksowej reformy kontroli pomocy państwa. W celu zrealizowania celów reformy, Komisja zaplanowała następujące działania:

  1. doprecyzowanie i wyjaśnienie pojęcia pomocy państwa - nowy komunikat (tzw. notion of the aid communication);
  2. rewizja rozporządzenia o pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis);
  3. wprowadzenie zmian w rozporządzeniu upoważniającym (Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa) – w celu rozszerzenia zakresu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;
  4. rewizja i rozszerzenie zakresu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu),
  5. ustalenie i zdefiniowanie wspólnych zasad (tzw. common principles) stosowanych przy ocenie zgodności wszystkich środków pomocy z rynkiem wewnętrznym;
  6. rewizja większości funkcjonujących obecnie wytycznych Komisji dotyczących różnych rodzajów pomocy publicznej mająca na celu ich konsolidację i uspójnienie
  7. unowocześnienie rozporządzenia proceduralnego (Rozporządzenie Rady (WE) NR 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE).

  Harmonogram reformy

  Poniżej szczegółowe informacje na temat etapu, na jakim znajdują się prace nad konkretnymi aktami prawnymi  wraz z linkami (w zależności od zaawansowania prac) do poszczególnych kwestionariuszy, odpowiedzi Polski na kwestionariusze Komisji, projektów aktów prawnych, oficjalnych stanowisk Polski oraz aktów, które zostały już przyjęte.

  W przypadku projektów, które są w nadal konsultowane (w zależności od procedury niektóre projekty wymagają przeprowadzenia kilku tur konsultacji), podmioty zainteresowane wyrażeniem opinii w tym zakresie mogą przesyłać odpowiedzi na kwestionariusze Komisji lub swoje stanowisko w odniesieniu do projektów aktów bezpośrednio Komisji Europejskiej.

  Możliwe jest również przekazanie stanowiska do Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK na adres [SCODE]cG9tb2NfcHVibGljem5hQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] (w tytule maila należy wskazać rodzaj pomocy którego uwagi dotyczą). Przesłane informacje posłużą do opracowania stanowiska rządu polskiego, które zostanie następnie przesłane Komisji. 

   

  obszar tematyczny

  Etap / dokument

  data

  zmiana rozporządzenia proceduralnego 659/1999

   

   

   

   konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

  13.07 – 05.10.2012 r.

   przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

  05.10.2012 r.

  opublikowanie przez KE projektu

  5 grudnia 2012 r.

   przyjęcie przez KSE stanowiska PL do projektu

  27 grudnia 2012 r.

   przyjęcie przez Radę UE rozporządzenia

  22 lipca 2013 r.

  zmiana rozporządzenia wykonawczego (794/2004) do rozporządzenia 659/1999

   

   

   

   opublikowanie przez KE pierwszego projektu

  24 lipca 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do pierwszego projektu

  do 23 września 2013 r.

  opublikowanie przez KE drugiego projektu

   

  przedstawienie stanowiska PL do drugiego projektu

   

  przyjęcie przez KE rozporządzenia

   

  zmiana rozporządzenia de minimis 1998/2006 - projekt nowego rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis

   

   

   

   konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

  26.07 – 18.10.2012 r.

   przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

  18.10.2012 r.

   opublikowanie przez KE pierwszego projektu

  20 marca 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do pierwszego projektu

  15 maja 2013 r.

   opublikowanie przez KE drugiego projektu

  17 lipca 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do drugiego projektu

  do 13 września 2013 r.

   przyjęcie przez KE rozporządzenia

  do końca grudnia 2013 r.

  Publikacja przez KE rozporządzenia 1407/2013

  24 grudnia 2013 r.

  Nowe rozporządzenie KE nr 1407/2013 dotyczące pomocy de minimis a obowiązujące w okresie przejściowym programy pomocy de minimis

   

  zmiana rozporządzenia upoważniającego 994/1998

   

   

   

  opublikowanie przez KE projektu

  5 grudnia 2012 r.

   przyjęcie przez KSE stanowiska PL do projektu

  27 grudnia 2012 r.

   przyjęcie przez Radę UE rozporządzenia

  22 lipca 2013 r.

  zmiana ogólnego rozporządzenia nr 800/2008 - projekt nowego rozporządzenia ws. wyłączeń blokowych

   

   

   

   konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

  20.06 – 12.09.2012 r.

   przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

  12.09.2012 r.

   opublikowanie przez KE pierwszego projektu

  8 maja 2013

   przedstawienie stanowiska PL do pierwszego projektu

  27 czerwca 2013 r.

   opublikowanie przez KE drugiego projektu

  18 grudnia 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do drugiego projektu

  Luty 2014 r.

   przyjęcie przez KE rozporządzenia

  21 maja 2014 r.

  projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych – nowe przeznaczenia pomocy (na podstawie nowego rozporządzenia upoważniającego 994/98 przyjętego z dniu 22 lipca 2013 r.)

   

   

   

   opublikowanie przez KE pierwszego projektu

  24 lipca 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do pierwszego projektu

  do 10 września 2013 r.

   opublikowanie przez KE drugiego projektu

  18 grudnia 2013 r.

  przedstawienie stanowiska PL do drugiego projektu

   

  przyjęcie przez KE rozporządzenia

   

  nowe wytyczne ws. pomocy regionalnej

   

   

   

   opublikowanie przez KE projektu

  14 stycznia 2013 r.

   uwagi PL do projektu

  29 lutego 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do projektu

  13 marca 2013 r.

   przyjęcie przez KE wytycznych

  19 czerwca 2013 r.

  nowe wytyczne ws. pomocy na badania, rozwój i innowacje

   

   

   

  konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

  20.12.2011 – 24.02.2012 r.

   przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

  8 marca 2012 r.

  opublikowanie przez KE założeń do wytycznych

  12 grudnia 2012 r.

  Przedłużenie okresu obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczacych pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojowa i innowacyjną

   

   przedstawienie uwag PL do założeń

  15 kwietnia 2013 r.

  opublikowanie przez KE projektu

  20 grudnia 2013 r.

  przedstawienie stanowiska PL do projektu

  luty 2014 r.

   Stanowisko PL do projektu zasad ramowych

  17 luty 2014 r.

   

  przyjęcie przez KE wytycznych

  nowe wytyczne ws. pomocy na ochronę środowiska

   

   

   

   konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

  31.07 – 23.10.2012 r.

   przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

  23 października 2012 r.

   opublikowanie przez KE założeń do wytycznych

  11 marca 2013 r.

   przedstawienie uwag PL do założeń

  24 kwietnia 2013 r.

  opublikowanie przez KE projektu

  18 grudnia 2013 r.

  przedstawienie stanowiska PL do projektu

  luty 2014 r.

   przedstawienie stanowiska PL do projektu

  14 luty 2014 r.

   

  przyjęcie przez KE wytycznych

  nowy komunikat ws. finansowania o podwyższonym ryzyku (Risk Capital)

   

   

   

   konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

  16.07 – 05.10.2012 r.

   przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

   

   opublikowanie przez KE założeń do komunikatu

  22 listopada 2012 r.

  opublikowanie przez KE projektu

  24 lipca 2013 r.

  przedstawienie stanowiska PL do projektu

  do 18 września 2013 r.

  przyjęcie przez KE komunikatu

  15 stycznia 2014 r.

  nowy komunikat ws. pomocy w ramach ubezpieczeń kredytów eksportowych

   

   

   

   konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

  29.06 – 21.09.2012 r.

   przedstawienie stanowiska PL do projektu

  20 lipca 2012 r.

   przyjęcie przez KE komunikatu

  19 grudnia 2012 r.

   przyjęcie przez KE zmiany komunikatu

  22 grudnia 2012 r.

  konsultacje w sprawie pomocy dla portów

   

   

   

   opublikowanie przez KE komunikatu dot. portów

  23 maja 2013 r.

   przesłanie przez KE kwestionariusza dot. portów

  3 lipca 2013 r.

   przesłanie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

  do 3 września 2013 r.

  nowy komunikat ws. wytycznych lotniskowych

   

   

   

   opublikowanie przez KE projektu wytycznych

  3 lipca 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do projektu

  do 25 września 2013 r.

  przyjęcie przez KE wytycznych

   

  przesłanie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

   

  nowe wytyczne ws. pomocy na ratowanie i restrukturyzację

   

   

   

  konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

   

   przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

  3 marca 2011 r.

  opublikowanie przez KE projektu

  5 listopada 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do projektu

  31 grudnia 2013 r.

  przyjęcie przez KE wytycznych

   

  nowy komunikat ws. produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych (Cinema Comunication)

   

   

   

   opublikowanie przez KE projektu

  30 kwietnia 2013 r.

   przedstawienie stanowiska PL do projektu

  27 maja 2013 r.

  przyjęcie przez KE komunikatu

  14 listopada 2013 r.

  nowe wytyczne ws. pomocy na sieci szerokopasmowe (Broadband Guidelines)

   

   

   

   konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

  01.06 – 03.09.2012 r.

   przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

  05 września 2012 r.

   przyjęcie przez KE komunikatu

  18 grudnia 2012 r.

Do góry