Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konsumenci > Dla instytucji > Konkursy

Konkursy

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź (2023.10.13) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Poradnictwo konsumenckie 2024-2025”

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  „Poradnictwo konsumenckie 2024-2025”

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert: „Poradnictwo konsumenckie 2024-2025 ”, zwany dalej „konkursem”.

  Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz zarządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim (Dz. Urz. UOKiK poz. 2).

  1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - poradnictwo

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 3 200 000,00 – trzy miliony dwieście tysięcy zł (po 1 600 000,00 zł – milion sześćset tysięcy na 2024 r. i 2025 r.). Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia, nie wymagany jest wkład po stronie oferenta. Finansowanie zadania w każdym roku zależy od przyznania środków na dotacje w odpowiedniej części budżetu państwa.

  3. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), spełniające wymagania określone w regulaminie konkursu.

  4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

  Oferenci są obowiązani do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

  6. Termin i miejsce składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs „Poradnictwo konsumenckie 2024-2025". Nie otwierać przed 10 listopada 2023 r., godz. 16:15”

  lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, która pracuje w godzinach 8:15-16:15.

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 10 listopada 2023 r. o godz. 16:15. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

  7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

  Ogłoszenie wyników konkursu zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl w zakładce https://uokik.gov.pl/rozstrzygniecia_konkursow.php w terminie do 20 listopada 2023 r.

  8. Zrealizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji:

  W 2023 r. Urząd Ochrony Konkurenci Konsumentów sfinansował zadania publiczne tego samego rodzaju:

  „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 1 400 000,00 zł (słownie: milion czterysta tysięcy zł).

  W 2022 r. Urząd Ochrony Konkurenci Konsumentów sfinansował zadania publiczne tego samego rodzaju:

  „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 1 400 000,00 zł (słownie: milion czterysta tysięcy zł).

  9. Dodatkowe informacje o konkursie

  Szczegółowy opis konkursu i sposób przygotowania oferty określa regulamin konkursu. Regulamin konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Pliki do pobrania

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź (2022.08.05) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Edukacja młodych konsumentów II edycja” (realizacja w latach 2022-2023)

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Edukacja młodych konsumentów II edycja” (realizacja w latach 2022-2023)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert: „Edukacja młodych konsumentów II edycja” (realizacja w latach 2022-2023), zwany dalej „konkursem”.

  Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz.1327) oraz zarządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim (Dz. Urz. UOKiK poz. 2).
   

  1. Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - działania edukacyjne.
  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 250 092,05 zł dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa zł i pięć gr. - 125 013,00 zł w 2022 r. (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzynaście zł zero gr.) oraz 125 079,95 zł w 2023 r. (sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć zł i dziewięćdziesiąt pięć gr.). Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia, nie wymagany jest wkład po stronie oferenta.
  3. Zasady przyznawania dotacji:
   O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), spełniające wymagania określone w regulaminie konkursu.
  4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:
   Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy (planowany termin: 15 września 2022 r.) do 31 grudnia 2023 r.
   Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.
  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:
   Oferenci są obowiązani do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.
  6. Termin i miejsce składania ofert:
   Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   plac Powstańców Warszawy 1

   00-950 Warszawa
   z dopiskiem na kopercie:
   „Konkurs „Edukacja młodych konsumentów II edycja (realizacja w latach 2022-2023)”.
   Nie otwierać przed 29 sierpnia 2022 r., godz. 16:15”


   lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, która pracuje w godzinach 8:15-16:15.

   Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 29 sierpnia 2022 r. o godz. 16:15. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.
  7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.
   Ogłoszenie wyników konkursu zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl w zakładce https://uokik.gov.pl/rozstrzygniecia_konkursow.php w terminie do 9 września 2022 r.
  8. Zrealizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji:

   W 2022 r. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów sfinansował zadania publiczne tego samego rodzaju:

   1. „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 1 400 000,00 zł (słownie: milion czterysta tysięcy zł).
   2. „Edukacja młodych konsumentów (realizacja w latach 2022-2023)”, na realizację którego przeznaczono kwotę 74 987,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem zł).

   W 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sfinansował zadania publiczne tego samego rodzaju:

   1. „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 1 550 000,00 zł (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł).
  9. Dodatkowe informacje o konkursie
   Szczegółowy opis konkursu i sposób przygotowania oferty określa regulamin konkursu. Regulamin konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Pliki do pobrania

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź (2022.05.30) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Edukacja młodych konsumentów” (realizacja w latach 2022-2023)

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Edukacja młodych konsumentów” (realizacja w latach 2022-2023)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert: „Edukacja młodych konsumentów” (realizacja w latach 2022-2023), zwany dalej „konkursem”.

  Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz zarządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim (Dz. Urz. UOKiK poz. 2).

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - działania edukacyjne.

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 400 000 zł – czterysta tysięcy zł (po 200 000 zł – dwieście tysięcy na 2022 r. i 2023 r.). Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia, nie wymagany jest wkład po stronie oferenta.

  3. Zasady przyznawania dotacji: O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), spełniające wymagania określone w regulaminie konkursu.

  4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy (planowany termin: 1 sierpnia 2022 r.) do 31 grudnia 2023 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: Oferenci są obowiązani do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

  6. Termin i miejsce składania ofert: Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie:
  „Konkurs „Edukacja młodych konsumentów (realizacja w latach 2022-2023)”.
  Nie otwierać przed 30 czerwca 2022 r., godz. 16:15”

  lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, która pracuje w godzinach 8:15-16:15. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30 czerwca 2022 r. o godz. 16:15. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie. 

  7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl w zakładce https://uokik.gov.pl/rozstrzygniecia_konkursow.php w terminie do 15 lipca 2022 r.

  8. Zrealizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji: W 2022 r. Urząd Ochrony Konkurenci Konsumentów sfinansował zadania publiczne tego samego rodzaju: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 1 400 000,00 zł (słownie: milion czterysta tysięcy zł). W 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sfinansował zadania publiczne tego samego rodzaju: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 1 550 000,00 zł (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł).

  9. Dodatkowe informacje o konkursie: Szczegółowy opis konkursu i sposób przygotowania oferty określa regulamin konkursu. Regulamin konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Pliki do pobrania

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź (2021.12.01) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: "Poradnictwo konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023" (składanie ofert do 23.12.2021)

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  W związku z unieważnieniem konkursu ogłoszonego 28.10.2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”)
  ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert: „Poradnictwo konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023
  (dalej „konkurs”).

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów poprzez (1) zapewnienie funkcjonowania poradnictwa konsumenckiego oraz (2) prowadzenie webinariów na tematy konsumenckie.
  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: po 1 400 000 zł w każdym roku (2022 i 2023).
  3. Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie  w  rozumieniu  art.  4  pkt  13  ustawy  o ochronie  konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu.
  4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UOKiK i w siedzibie UOKiK.
  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci są obowiązani wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.
  6. Termin i miejsce składania ofert: ofertę przygotowaną według instrukcji zawartej w regulaminie należy przesłać na adres

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:
  „Konkurs Poradnictwo Konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023.
  Nie otwierać przed 23.12.2021 godz. 12:00”
   
  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, wywieszone w siedzibie UOKiK, na stronie internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci > dla instytucji konsumenckich > rozstrzygnięcia konkursów”.
  2. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przez UOKiK w roku bieżącym i w roku poprzednim i koszty z nimi związane:

  Rok

  Nazwa zadania publicznego

  Koszt zadania publicznego – w całości pokryty z przekazanej dotacji

  2020

  Infolinia Konsumencka

  1 300 000 zł

  2020

  Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

  1 000 000 zł

  2020

  Konsumenckie Centrum e-Porad

  250 000 zł

  2021

  Infolinia Konsumencka

  1 300 000 zł

  2021

  Konsumenckie Centrum e-Porad

  250 000 zł

  1. Przepisy. Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 57 ze zm.),
  • rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057, dalej „rozporządzenie”),
  • zarządzenia nr 20/2019 Prezesa UOKiK z 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim, zmienionego zarządzeniem nr 6/2020 Prezesa UOKiK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zarządzeniem nr 14/2020 Prezesa UOKiK z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego UOKiK.

   

  Pliki do pobrania

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź (2021.10.28) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: "Poradnictwo konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023" (składanie ofert do 19.11.2021)

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert:
  Poradnictwo konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023” (dalej „konkurs”).

  1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów poprzez (1) zapewnienie funkcjonowania poradnictwa konsumenckiego oraz (2) prowadzenie webinariów na tematy konsumenckie.
  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: po 1 400 000 zł w każdym roku (2022 i 2023).
  2. Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu.
  3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UOKiK i w siedzibie UOKiK.
  4. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci są obowiązani wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.
  5. Termin i miejsce składania ofert: ofertę przygotowaną według instrukcji zawartej w regulaminie należy przesłać na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  Konkurs Poradnictwo Konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023.

  Nie otwierać przed 19.11.2021 godz. 12:00”

  lub złożyć w kancelarii UOKiK pod tym samym adresem, która pracuje w dni powszednie w godzinach 8.15–16.15.

  Termin składania ofert: 19 listopada 2021 o godz. 12.00. Decyduje moment wpływu oferty do UOKiK; oferty, które wpłyną po terminie, nie będą oceniane.

  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, wywieszone w siedzibie UOKiK, na stronie internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci > dla instytucji konsumenckich > rozstrzygnięcia konkursów”.
  2. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przez UOKiK w roku bieżącym i w roku poprzednim i koszty z nimi związane:

  Rok

  Nazwa zadania publicznego

  Koszt zadania publicznego – w całości pokryty z przekazanej dotacji

  2020

  Infolinia Konsumencka

  1 300 000 zł

  2020

  Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

  1 000 000 zł

  2020

  Konsumenckie Centrum e-Porad

  250 000 zł

  2021

  Infolinia Konsumencka

  1 300 000 zł

  2021

  Konsumenckie Centrum e-Porad

  250 000 zł

  1. Przepisy. Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 57 ze zm.),

  • rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057, dalej „rozporządzenie”),

  • zarządzenia nr 20/2019 Prezesa UOKiK z 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim, zmienionego zarządzeniem nr 6/2020 Prezesa UOKiK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zarządzeniem nr 14/2020 Prezesa UOKiK z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego UOKiK.

  Pliki do pobrania

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź (2020.10.09) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne (składanie ofert do 02.11.2020)

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”

  1.   Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - działania edukacyjne.

  2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 415 000 zł.

  3.   Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu (jednym z celów statutowych organizacji musi być ochrona konsumentów).

  4.   Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy (prawdopodobnie w połowie listopada) do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i  sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w siedzibie UOKiK, w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej UOKiK oraz na stronie www.ngo.pl.

  5.   Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci muszą wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

  6.   Termin i miejsce składania ofert: ofertę przygotowaną według instrukcji zawartej w  regulaminie należy przesłać na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  plac Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs działania edukacyjne.

  Nie otwierać przed 2 listopada 2020, godz. 10.00”

  lub złożyć w kancelarii UOKiK pod tym samym adresem, która pracuje w dni powszednie w godzinach 8.15–16.15. Termin składania ofert upływa 2 listopada 2020 r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do UOKiK. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą oceniane.

  7.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 listopada 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, wywieszone w siedzibie UOKiK i na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

  8.   Przepisy. Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) oraz zarządzenia nr 20/2019 Prezesa UOKiK z 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim.

  Pliki do pobrania

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź (2019.11.15) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Infolinia konsumencka w latach 2020-2021 (składanie ofert do 09.12.2019)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Infolinia konsumencka w latach 2020-2021” (dalej „konkurs”).

  1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów poprzez zapewnienie funkcjonowania infolinii konsumenckiej przez dwa lata

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: po 1 300 000 zł w każdym roku (2020 i 2021).

  3. Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu.

  4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UOKiK i w siedzibie UOKiK.

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci są obowiązani wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

  6. Termin i miejsce składania ofert: ofertę przygotowaną według instrukcji zawartej w regulaminie należy przesłać na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  plac Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs Infolinia konsumencka w latach 2020-2021.

  Nie otwierać przed 9 grudnia 2019, godz. 10.00”

  lub złożyć w kancelarii UOKiK pod tym samym adresem, która pracuje w dni powszednie w godzinach 8.15–16.15.

  Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2019 r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do UOKiK. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą oceniane.

  7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, wywieszone w siedzibie UOKiK, na stronie internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci > dla instytucji konsumenckich > rozstrzygnięcia konkursów”.

  8. Zrealizowane przez UOKiK w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: w latach 2018-19 UOKiK sfinansował zadania publiczne „Infolinia konsumencka w latach 2018-2019", na którego realizację przeznaczył łącznie 2 206 832 zł.

  9. Przepisy. Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), oraz zarządzenia nr 20/2019 Prezesa UOKiK z 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim.

  Pliki do pobrania

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź (2019.11.13) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Konsumenckie Centrum E-Porad w latach 2020-2021 (składanie ofert do 04.12.2019)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Konsumenckie Centrum E-Porad w latach 2020-2021” (dalej „konkurs”).

  1.   Rodzaj zadania publicznego: udzielanie porad konsumenckich pocztą elektroniczną przez wykwalifikowanych konsultantów.

  2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: po 250 000 zł w każdym roku (2020 i 2021).

  3.   Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu.

  4.   Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania, opis konkursu, sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UOKiK i w siedzibie UOKiK.

  5.   Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci są obowiązani wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

  6.   Termin i miejsce składania ofert: ofertę przygotowaną według instrukcji zawartej w regulaminie należy przesłać na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs Konsumenckie Centrum E-Porad w latach 2020-2021.

  Nie otwierać przed 4 grudnia 2019 roku godz. 10.00”

  lub złożyć w kancelarii UOKiK pod tym samym adresem, która pracuje w dni powszednie w godzinach 8.15 – 16.15.

  Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2019 r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do UOKiK. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą oceniane.

  7.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, wywieszone w siedzibie UOKiK, na stronie internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci > dla instytucji konsumenckich > rozstrzygnięcia konkursów”.

  8.   Zrealizowane przez UOKiK w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: w latach 2018-19 UOKiK sfinansował zadanie publiczne „Konsumenckie Centrum E-porad", na którego realizację przeznaczył łącznie 449 680 zł.

  9.   Przepisy. Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) oraz zarządzenia nr 20/2019 Prezesa UOKiK z 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim.

  Pliki do pobrania

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź (2019.01.10) Ogłoszenie na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie (składanie ofert do 01.02.2019)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) i zaprasza do składania ofert.

  Celem tego konkursu jest wybór projektu dotyczącego ochrony konsumentów, który będzie uzupełniał, wspierał i wzmacniał istniejący system ochrony konsumentów. Zadanie łączy elementy poradnictwa i pomocy konsumentom, działań informacyjno‑edukacyjnych oraz prewencyjnych.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2019 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (Kancelaria Ogólna).

  Liczy się data wpływu do kancelarii.

  Pliki do pobrania

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź (2018.10.22) Ogłoszenie na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie (składanie ofert do 13.11.2018)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650), oraz zaprasza do składania ofert.

  Celem konkursu jest wybór projektów dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności – informacyjnych, edukacyjnych, dotyczących pomocy prawnej i procesowej na każdym etapie sporu konsumenckiego, które będą uzupełniały, wspierały i wzmacniały istniejący system ochrony konsumentów, zwłaszcza w tych dziedzinach, które UOKiK identyfikuje jako najpoważniejsze zagrożenia na rynku konsumenckim (w tym m.in.: misselling produktów finansowych, nieuczciwe praktyki rynkowe przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, niewystarczający poziom wiedzy o prawach konsumentów wśród uczestników obrotu).

  Wyłonione projekty trzeba zrealizować do końca 2018 r.

  Celem konkursu jest również poszerzenie współpracy UOKiK z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe obejmują ochronę konsumentów – także tymi, które dotąd nie współpracowały z UOKiK, wspieranie innowacyjnego podejścia do ochrony konsumentów i dotarcie do wrażliwych grup konsumentów.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2018 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

  lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (Kancelaria Ogólna).

  Liczy się data wpływu do kancelarii.

   

  Pliki do pobrania

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź (2018.06.22) Ogłoszenie na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie (składanie ofert do 16.07.2018)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650), oraz zaprasza do składania ofert.

  Celem konkursu jest wybór projektów dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności – informacyjnych, edukacyjnych, dotyczących pomocy prawnej i procesowej na każdym etapie sporu konsumenckiego (w szczególności adresowanej do osób dotkniętych nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych – polisolokat, kredytów w walucie obcej - i obligacji korporacyjnych), które będą uzupełniały, wspierały i wzmacniały istniejący system ochrony konsumentów.

  Wyłonione projekty muszą zostać zrealizowane do końca 2018 r.

  Celem konkursu jest również otwarcie nowych pól współpracy z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe obejmują ochronę konsumentów – także tymi, które dotąd nie współpracowały z UOKiK, wspieranie innowacyjnego podejścia do ochrony konsumentów i dotarcie do wrażliwych grup konsumentów.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

  lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (Kancelaria Ogólna)

  (liczy się data wpływu do kancelarii)

  Pliki do pobrania

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź (2017.11.03) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2018-2019 - Konsumenckie Centrum E-porad (składanie ofert do dnia 27.11.2017 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia.

  Realizacja zadania pt. KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2017 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

  lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (Kancelaria Ogólna)

  Pliki do pobrania

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź (2017.10.30) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2018-2019 - Infolinia Konsumencka

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia.

  Realizacja przedsięwzięcia: Infolinia Konsumencka w latach 2018-2019

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

  lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (Kancelaria Ogólna)

  Pliki do pobrania

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź (2017.10.16) Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia - prawa i zagrożenia

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia.

  Realizacja przedsięwzięcia pt.: „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia - prawa i zagrożenia”

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

  (liczy się data wpływu do kancelarii)

  lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1;

  00-950 Warszawa

  (Kancelaria Ogólna)

  (liczy się data wpływu do kancelarii)

  Pliki do pobrania

 28. Drukuj pytanie
 29. Rozwiń odpowiedź (21.11.2016) Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów 2017-2018 (składanie ofert do dnia 13.12.2016 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich powierzenia.

  Realizacja zadania pt. Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2016 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

  lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (Kancelaria Ogólna)

  (liczy się data wpływu do kancelarii)
   

  Załączniki o numerach: 1, 2, 4 zamieszczone w treści ogłoszenia.

  Pliki do pobrania

 30. Drukuj pytanie
 31. Rozwiń odpowiedź (03.11.2016) Odpowiedzi na pytania zgłoszone w związku ofertą konkursową na realizację zadania „Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r.

 32. Drukuj pytanie
 33. Rozwiń odpowiedź (31.10.2016) Odpowiedzi na pytania zgłoszone w związku ofertą konkursową na realizację zadania „Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r.

 34. Drukuj pytanie
 35. Rozwiń odpowiedź (27.10.2016) Odpowiedzi na pytania zgłoszone w związku ofertą konkursową na realizację zadania „Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r.

 36. Drukuj pytanie
 37. Rozwiń odpowiedź (14.10.2016) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów - Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r. - termin składania ofert: 7.11.2016 [Aktualizacja]

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia.

  Realizacja przedsięwzięcia: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. (liczy się data wpływu do kancelarii)

  lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (Kancelaria Ogólna)

  Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjnym UOKiK.

  [Aktualizacja 26.10.2016 r.]
  Załączone zostały pliki - wzór umowy wraz z załącznikami
   

  Pliki do pobrania

 38. Drukuj pytanie
 39. Rozwiń odpowiedź (31.03.2016) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2016-2017 - Infolinia Konsumencka

  UWAGA - ZMIANY W TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia.

  Realizacja przedsiewzięcia pt.: Infolinia Konsumencka w latach 2016-2017

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Kancelaria Ogólna

  Otwarcie ofert nastąpi 25 kwietnia 2016 o godz.10.30 w Centrum Konferencyjnym UOKiK.

  Pliki do pobrania

 40. Drukuj pytanie
 41. Rozwiń odpowiedź (01.12.2015) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2016 roku (składanie ofert do dnia 22.12.2015 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia.

  Realizacja zadania: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów w 2016 r.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2015 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (Kancelaria Ogólna)

  Pliki do pobrania

 42. Drukuj pytanie
 43. Rozwiń odpowiedź (18.11.2015) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2016-2017 - Konsumenckie Centrum E-porad (składanie ofert do dnia 10.12.2015 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia.

  Realizacja przedsiewzięcia pt.: Konsumenckie Centrum E-porad

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2015 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1
  (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Kancelaria Ogólna

  Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2015 o godz.10.30 w Centrum Konferencyjnym UOKiK.

  Pliki do pobrania

 44. Drukuj pytanie
 45. Rozwiń odpowiedź (28.10.2015) Odpowiedzi na pytania zgłoszone w związku ofertą konkursową na realizację zadania „Bezpłatna przedświąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-31 grudnia 2015 r.

 46. Drukuj pytanie
 47. Rozwiń odpowiedź (20.10.2015) Opracowanie, redakcja i elektroniczna dystrybucja biuletynu dla rzeczników konsumentów

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Realizacja przedsiewzięcia pt.: Opracowanie, redakcja i elektroniczna dystrybucja biuletynu dla rzeczników konsumentów.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2015 roku do godz. 09:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Kancelaria Ogólna

  Otwarcie ofert nastąpi 10 listopada 2015 o godz.9.30 w Sali 406 (4 piętro.)

  Pliki do pobrania

 48. Drukuj pytanie
 49. Rozwiń odpowiedź (12.10.2015) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Realizacja zadania: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-31 grudnia 2015

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2015 roku do godz. 11:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Kancelaria Ogólna

  Pliki do pobrania

 50. Drukuj pytanie
 51. Rozwiń odpowiedź (06.07.2015) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku - Bądź świadomym konsumentem - kampania edukacyjna dla konsumentów w wieku 60+

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Projekt:  "Bądź świadomym konsumentem" - kampania edukacyjna dla konsumentów w wieku 60+

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2015 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1
  (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Kancelaria Ogólna

  Pliki do pobrania

 52. Drukuj pytanie
 53. Rozwiń odpowiedź (23.12.2014) Odpowiedzi na pytania zgłoszone w związku z ofertą konkursową na realizację zadań zleconych

 54. Drukuj pytanie
 55. Rozwiń odpowiedź (18.12.2014) Odpowiedzi na pytania zgłoszone w związku ofertą konkursową na realizację zadań zleconych

 56. Drukuj pytanie
 57. Rozwiń odpowiedź (11.12.2014) Informacja o zmianie do ogłoszenia w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku – Infolinia konsumencka

  (11.12.2014) Informacja o zmianie do ogłoszenia w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku – Infolinia konsumencka  (składanie ofert do dnia 29.12.2014 r.)

  Uprzejmie informuję, że w Ogłoszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zostały dokonane następujące zmiany:

  Warunki realizacji zadania

  Było:

  Organizacja ma obowiązek uruchomić Infolinię pod wskazanym numerem, który zostanie jej udostępniony przez UOKiK na czas trwania umowy.

  Jest:

  Organizacja składa ofertę zgodnie z wymogami Zamawiającego. W ofercie Organizacja jest zobowiązana do wskazania numeru telefonu, pod którym będzie realizowane zadanie „Infolinia konsumencka w 2015 roku”. 

  Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 58. Drukuj pytanie
 59. Rozwiń odpowiedź (11.12.2014) Informacja o zmianie do ogłoszenia w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku

  (11.12.2014) Informacja o zmianie do ogłoszenia w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku – Poradnictwo i pomoc prawna dotyczy Regionu południowo-wschodniego (składanie ofert do dnia 29.12.2014 r.)

  Uprzejmie informuję, że w Ogłoszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zostały dokonane następujące zmiany:

  Pkt. 4 – 4. Region południowo-wschodni obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

  Warunki realizacji zadania/Miejsce

  Zasięg terytorialny Organizacji musi obejmować region południowo-wschodni poprzez co najmniej 8 jednostek terenowych, które będą wykonywały zadanie zlecone. Jednostki powinny być zlokalizowane w taki sposób, by zapewnić jak największej liczbie konsumentów z danego regionu dogodny dostęp do nich (jedna jednostka musi się znajdować w stolicy województwa, kolejne w miastach liczących co najmniej 45 tys. mieszkańców).Wymagane jest posiadanie w każdej z jednostek pomieszczenia przystosowanego do obsługi konsumentów.

  Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 60. Drukuj pytanie
 61. Rozwiń odpowiedź (2014.12.09) Odpowiedź na pytanie zgłoszone w związku z ofertą konkursową na realizację szkoleń w ramach projektu: Konsumenckie Centrum e-mailowe E-Poradnictwo

 62. Drukuj pytanie
 63. Rozwiń odpowiedź (2014.12.04) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku - Konsumenckie Centrum E-mailowe (składanie ofert do dnia 29.12.2014 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Realizacja zadania: KONSUMENCKIE CENTRUM E-MAILOWE „E-PORADNICTWO”.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2014 roku do  godz. 11:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1  (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Kancelaria Ogólna

  Pliki do pobrania

 64. Drukuj pytanie
 65. Rozwiń odpowiedź (2014.12.04) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku - Infolinia konsumencka (składanie ofert do dnia 29.12.2014 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Realizacja zadania: Realizacja przedsięwzięcia pt. Infolinia konsumencka w 2015 roku

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2014 roku do godz. 11:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Kancelaria Ogólna

  Pliki do pobrania

 66. Drukuj pytanie
 67. Rozwiń odpowiedź (2014.12.04) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2015 roku - Poradnictwo i pomoc prawna (składanie ofert do dnia 29.12.20014 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji  zadań  publicznych  nastąpi  w  formie  ich  powierzenia lub  wspierania  wraz     z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Realizacja zadania: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2014 roku do godz. 11:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Kancelaria Ogólna
   

  Pliki do pobrania

 68. Drukuj pytanie
 69. Rozwiń odpowiedź (2014.08.07) Informacja o zmianach do ogłoszenia w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2014 roku (składanie ofert do dnia 14.08.2014 r.)

  Uprzejmie informuję, że w Ogłoszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację zadań publicznych w roku 2014, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zostały dokonane następujące zmiany:

  1. w nazwie zadania: „szkolenia prawne dla miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów i pracowników ich biur, przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pracowników organizacji konsumenckich”;

  2. w punkcie I.: „Zadanie polega na zorganizowaniu 9 szkoleń dla: miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów i pracowników ich biur, przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej i ich delegatur oraz pracowników organizacji konsumenckich: oddziałów Federacji Konsumentów oraz konsultantów Infolinii konsumenckiej, oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, w tym konsultantów Konsumenckiego Centrum E-porad. Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami nowej Ustawy o prawach konsumenta”;

  3. w punkcie I. 2.: „Rekrutacja uczestników wykładów wśród miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów i pracowników ich biur, przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej i ich delegatur oraz pracowników organizacji konsumenckich: oddziałów Federacji Konsumentów oraz konsultantów Infolinii konsumenckiej, oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, w tym konsultantów Konsumenckiego Centrum E-porad”;

  4. w punkcie I. 3. „Przeprowadzenie 9 jednodniowych szkoleń dla co najmniej 350 uczestników zgodnie z założeniami pkt. 1 „Logistyka i organizacja szkoleń”.

  5. punkt III. 2.3 brzmiący: „O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym limit miejsc dla przedstawicieli WIIH-ów oraz delegatur WIIH wyniesie po jednej osobie z każdej z instytucji (łącznie przeszkolonych zostanie 50 przedstawicieli WIIH).” zostaje wykreślony;

  6. w punkcie III. 4.2: „W każdym szkoleniu powinno wziąć udział około 30-40 osób”. Organizacja dostosuje liczbę uczestników do wielkości sali, w której odbywać się będą szkolenia;

  7. w punkcie III. 4.5: „Łączna liczba przeszkolonych osób wyniesie co najmniej 350 osób. W sytuacji, gdyby okazało się, że we wszystkich szkoleniach wzięło udział mniej osób, Organizacja zorganizuje dodatkowe szkolenie dla brakującej liczby uczestników w ramach środków przekazanych jej na realizację niniejszego zadania. Dodatkowy wykład odbędzie się w Warszawie.”;

  8. w punkcie III. 4.6.: „W szkoleniach wezmą udział miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, pracownicy biur rzeczników konsumentów, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej i ich delegatur, pracownicy organizacji konsumenckich: oddziałów Federacji Konsumentów oraz konsultanci Infolinii konsumenckiej, oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, w tym konsultanci Konsumenckiego Centrum E-porad.”;

  W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przedłużony do 14 sierpnia 2014 roku do godziny 10.00 i zamieszczony zostaje tekst ogłoszenia zawierający powyższe zmiany.

  Pliki do pobrania

 70. Drukuj pytanie
 71. Rozwiń odpowiedź (2014.07.22) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2014 roku (składanie ofert do dnia 12.08.2014 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Realizacja zadania: Szkolenia prawne dla miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów, przedstawcieli wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pracowników organizacji konsumenckich

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2014 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1 (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Kancelaria Ogólna

  Pliki do pobrania

 72. Drukuj pytanie
 73. Rozwiń odpowiedź (2014.02.13) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2014 roku (składanie ofert do dnia 7 marca 2014 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Realizacja przedsięwzięcia pt. Infolinia konsumencka w –II – IV kwartale 2014 r.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1

  Pliki do pobrania

 74. Drukuj pytanie
 75. Rozwiń odpowiedź (2013.12.17) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2014 roku (składanie ofert do dnia 7 stycznia 2014 r.)

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

  Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów :

  • realizacja zadania rozpocznie się od początku lutego 2014 roku

  Region południowo-wschodni obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie (składanie ofert do dnia 7 stycznia 2014 r.).

  Pliki do pobrania

 76. Drukuj pytanie
 77. Rozwiń odpowiedź (2013.11.27) Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2014 roku w ramach konkursu ogłoszonego 7 listopada 2013 roku odbędzie się 28 listopada

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2014 roku w ramach konkursu ogłoszonego 7 listopada 2013 roku na zadania:

  1. Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów.
  2. Opracowanie, redakcja i elektroniczna dystrybucja biuletynu dla rzeczników konsumentów.

  odbędzie się w dniu:

  28 listopada 2012 r. o godz. 10:30 w sali Centrum Konferencyjnym UOKiK

 78. Drukuj pytanie
 79. Rozwiń odpowiedź (2013.11.07) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2014 roku (składanie ofert do dnia 28 listopada 2013 r.)

  Pliki do pobrania

 80. Drukuj pytanie
 81. Rozwiń odpowiedź Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe: KONSUMENCKIE CENTRUM E-MAILOWE „E-PORADNICTWO” odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 136 (I piętro)

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2013 roku na zadanie

  KONSUMENCKIE CENTRUM E-MAILOWE

  „E-PORADNICTWO”.

  odbędzie się w dniu:

  12 kwietnia 2013 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 136  (I piętro)

 82. Drukuj pytanie
 83. Rozwiń odpowiedź (2013.04.08) Odpowiedź na pytanie zgłoszone w związku z ofertą konkursową na realizację szkoleń w ramach projektu: Konsumenckie Centrum e-mailowe E-Poradnictwo

 84. Drukuj pytanie
 85. Rozwiń odpowiedź (2013.03.22) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2013 roku (składanie ofert do dnia 12 kwietnia 2013 r.)

  (2013.03.22) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2013 roku (składanie ofert do dnia 12 kwietnia 2013 r.)

  Pliki do pobrania

 86. Drukuj pytanie
 87. Rozwiń odpowiedź (2013.02.26) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2013 roku (składanie ofert do dnia 19 marca 2013 r.)

  Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2013 roku (składanie ofert do dnia 19 marca 2013 r.)

   

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2013 roku na zadanie

  KONSUMENCKIE CENTRUM E-MAILOWE

  „E-PORADNICTWO”.

  odbędzie się w dniu:

  19 marca 2013 r. o godz. 10:30 w dużej sali konferencyjnej   (I piętro)

  Pliki do pobrania

 88. Drukuj pytanie
 89. Rozwiń odpowiedź (2012.11.13) Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 12 listopada 2012 r. dotyczącego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe

 90. Drukuj pytanie
 91. Rozwiń odpowiedź (2012.11.12) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2013 roku (składanie ofert do dnia 3 grudnia 2012 r.)

 92. Drukuj pytanie
 93. Rozwiń odpowiedź (2012.11.05) Odpowiedź na pytanie zgłoszone przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w związku z ofertą konkursową na realizację szkoleń w ramach projektu: Szkolenia prawne dla powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów...

 94. Drukuj pytanie
 95. Rozwiń odpowiedź (2012.10.17) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 roku (składanie ofert do dnia 7 listopada 2012 r.)

 96. Drukuj pytanie
 97. Rozwiń odpowiedź (2012.09.26) Zastrzeżenia Federeacji Konsumentów do wyboru ofert w konkursie na realizację szkoleń w ramach projektu „Edukacja seniorów – Bądź świadomym konsumentem” i odpowiedź UOKiK

 98. Drukuj pytanie
 99. Rozwiń odpowiedź (2012.08.28) Odpowiedzi do pytań zgłoszonych przez oferentów związku z ofertą konkursową na realizację szkoleń w ramach projektu „Edukacja seniorów – Bądź świadomym konsumentem”

 100. Drukuj pytanie
 101. Rozwiń odpowiedź (2012.08.13) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 roku (składanie ofert do dnia 5 września 2012 r.)

 102. Drukuj pytanie
 103. Rozwiń odpowiedź (2012.05.10) Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 roku w ramach konkursu ogłoszonego 16.04.2012 r. odbędzie się w dniu: 14.05.2012 r.

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 roku w ramach konkursu ogłoszonego 16 kwietnia 2012 roku

  • Zadanie 1. KONSUMENCKIE CENTRUM E-MAILOWE „E-PORADNICTWO”
  • Zadanie 2. EDUKACJA FINANSOWA – ZAPOBIEGANIE NADMIERNEMU ZADŁUŻENIU
  • Zadanie 3. BROSZURA „USŁUGI” – AKTUALIZACJA POD WZGLĘDEM PRAWNYM, DRUK I DYSTRYBUCJA
  • Zadanie 4. EDUKACJA SENIORÓW „BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM”- SZKOLENIA

  odbędzie się w dniu: 14 maja 2012 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej 136 (I piętro)

 104. Drukuj pytanie
 105. Rozwiń odpowiedź (2012.05.10) Odpowiedź na zapytania dotyczące realizacji zadania 1 „Konsumenckie Centrum e-mailowe E-Poradnictwo”

 106. Drukuj pytanie
 107. Rozwiń odpowiedź (2012.05.09) Odpowiedź na zapytania dotyczące realizacji zadania 1 „Konsumenckie Centrum e-mailowe E-Poradnictwo” i zadania 3 „Broszura „Usługi” – aktualizacja pod względem prawnym, druk i dystrybucja”

 108. Drukuj pytanie
 109. Rozwiń odpowiedź (2012.04.30) Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych: Edukacja finansowa - zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu

 110. Drukuj pytanie
 111. Rozwiń odpowiedź (2012.04.23) Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012

 112. Drukuj pytanie
 113. Rozwiń odpowiedź (2012.04.16) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 roku (składanie ofert do dnia 14 maja 2012 r.)

 114. Drukuj pytanie
 115. Rozwiń odpowiedź (2011.11.16) Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 (cz.3.)

  Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012

  Pliki do pobrania

 116. Drukuj pytanie
 117. Rozwiń odpowiedź (2011.11.16) Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 roku odbędzie się w dniu: 21 listopada 2011 r. o godz. 10:15

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 roku w ramach konkursu ogłoszonego 18 października 2011 roku w części dotyczącej zadania C „Infolinia konsumencka w latach 2012-2014” odbędzie się w dniu: 21 listopada 2011 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej 136 (I piętro).

 118. Drukuj pytanie
 119. Rozwiń odpowiedź (2011.11.10) Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 (cz. 2.)

  Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012

  Pliki do pobrania

 120. Drukuj pytanie
 121. Rozwiń odpowiedź (2011.11.04) Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012 (cz. 1.) - Uwaga: przedłużenie terminu składania ofert

  Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2012

  Uwaga:
  przedłuża się termin składania ofert na zadania opisanego w części I C  - Realizacja przedsięwzięcia
  pt. Infolinia konsumencka w latach 2012 - 2014 do dnia 21 listopada 2011 r. do godz. 10.00.

  Pliki do pobrania

 122. Drukuj pytanie
 123. Rozwiń odpowiedź (2011.10.18) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Termin składania ofert upływa 14 listopada 2011 roku o godz. 10:00.

  Pliki do pobrania

 124. Drukuj pytanie
 125. Rozwiń odpowiedź (2011.09.19) Informacja dla organizacji konsumenckich

  W związku z trwającymi pracami nad katalogiem zadań publicznych planowanych do zlecenia organizacjom konsumenckim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych propozycji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów w roku 2012.

  Propozycje należy składać w terminie do 14 października 2011 roku pocztą na adres:

  Biuro Dyrektora Generalnego
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  ewentualnie na adres e-mail: [SCODE]YmRnQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] lub faks 22 827 08 43.

  Propozycje nie będą traktowane jako wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

   

 126. Drukuj pytanie
 127. Rozwiń odpowiedź (2011.08.02) Dodatkowe Otwarcie Ofert, w związku ze znalezieniem się nieotwartej oferty - realizacja zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku

  Dodatkowe Otwarcie Ofert, w związku ze znalezieniem się nieotwartej oferty, która wpłynęła w terminie, w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku odbędzie się w dniu: 02 sierpnia 2011 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej 136 (I piętro).

 128. Drukuj pytanie
 129. Rozwiń odpowiedź (2011.07.19) Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku odbędzie się w dniu: 25 lipca 2011 r. o godz. 10:15

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku odbędzie się w dniu: 25 lipca 2011 r. o godz. 10:15 w małej sali konferencyjnej 136 (I piętro).

 130. Drukuj pytanie
 131. Rozwiń odpowiedź (2011.07.15) Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011

 132. Drukuj pytanie
 133. Rozwiń odpowiedź (2011.07.08) Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011

 134. Drukuj pytanie
 135. Rozwiń odpowiedź (2011.06.28) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku (składanie ofert do dnia 25 lipca 2011 r.)

 136. Drukuj pytanie
 137. Rozwiń odpowiedź Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku, w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2011 r. (zadania: 5 i 6 w części III )

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku, w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2011 r. (zadania: 5 i 6 w części III ) odbędzie się w dniu 6 maja 2011 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej 136 (I piętro)

 138. Drukuj pytanie
 139. Rozwiń odpowiedź Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku, w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2011 r. (z wył. zadania 5 i 6 w cz. III)

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku, w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2011 r. (z wyłączeniem zadania 5 i 6 w części III) odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej 136 (I piętro).

 140. Drukuj pytanie
 141. Rozwiń odpowiedź Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 - Uwaga przedłużenie terminu składania ofert na zadanie 5 i 6 w części III

 142. Drukuj pytanie
 143. Rozwiń odpowiedź Sprostowanie do ogłoszenia w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku (składanie ofert do dnia 28 kwietnia 2011 r.)

  Oferta powinna być sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25) i podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Tę część oferty składa się w trzech egzemplarzach.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2011 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju nr 116 (liczy się data wpływu do kancelarii)

  lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  Kancelaria Ogólna, pok.116

  (liczy się data wpływu do kancelarii)

  Pliki do pobrania

 144. Drukuj pytanie
 145. Rozwiń odpowiedź Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011

 146. Drukuj pytanie
 147. Rozwiń odpowiedź (2011.04.07) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku (składanie ofert do dnia 28 kwietnia 2011 r.)

  Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku. Termin składania ofert - 28 kwietnia 2011 r., do godz. 10.00.

  Pliki do pobrania

 148. Drukuj pytanie
 149. Rozwiń odpowiedź (2011.03.08) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie: Opracowania, redakcji i elektronicznej dystrybucji biuletynu dla rzeczników konsumentów

 150. Drukuj pytanie
 151. Rozwiń odpowiedź Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku odbędzie się w dniu 10 stycznia 2011 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej 136 (I piętro)

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku odbędzie się w dniu 10 stycznia 2011 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej 136 (I piętro).

   

  Zobacz też: Rozstrzygnięcie konkursu

 152. Drukuj pytanie
 153. Rozwiń odpowiedź Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 (cz.3.)

 154. Drukuj pytanie
 155. Rozwiń odpowiedź Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 (cz.2.)

 156. Drukuj pytanie
 157. Rozwiń odpowiedź Odpowiedź na zapytania dotyczące ogłoszenia na realizację zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011

 158. Drukuj pytanie
 159. Rozwiń odpowiedź Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku (składanie ofert do dnia 10 stycznia 2011 r.)

  Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku. Termin składania ofert - 10 stycznia 2011 r., do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2011 roku odbędzie się w dniu 10 stycznia 2011 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej 136 (I piętro).

  Zobacz też: Rozstrzygnięcie konkursu

  Pliki do pobrania

 160. Drukuj pytanie
 161. Rozwiń odpowiedź Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku (składanie ofert do dnia 26 maja 2010 r.)

  Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku. Termin składania ofert - 26 maja 2010 r., do godz. 10.00.

  Pliki do pobrania

 162. Drukuj pytanie
 163. Rozwiń odpowiedź Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku (składanie ofert do dnia 12 marca 2010 r.)

 164. Drukuj pytanie
 165. Rozwiń odpowiedź (2010.02.10) Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku

  Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku

  Pliki do pobrania

 166. Drukuj pytanie
 167. Rozwiń odpowiedź Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku (składanie ofert do dnia 22.01.2010 roku)

  Informujemy, iż w Szczegółowych Materiałach Informacyjnych dot. zadania zleconego polegającego na Opracowaniu problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu w punkcie 3 "W ramach zadania Organizacja konsumencka zobowiązuje się do (...)" dodano:
  - monitorowania zmian w przepisach prawa konsumenckiego w roku 2010,
  - dokonywania modyfikacji odpowiedzi zgodnie z aktualnym w 2010 r. stanem prawnym oraz przesyłanie zmienionych opracowań na adres elektroniczny Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej: [SCODE]ZHprQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionych przepisów.

   

  Pliki do pobrania

 168. Drukuj pytanie
 169. Rozwiń odpowiedź Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku odbędzie się w dniu 22 stycznia 2010 r. o godz. 10:15 w sali 406 (IV piętro).

  Otwarcie ofert w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku odbędzie się w dniu 22 stycznia 2010 r. o godz. 10:15 w sali 406 (IV piętro).

Do góry