Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia

Ogłoszenia

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź (31.01.2024) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl

  2. Opis majątku:

    

   Lp.

   Nazwa składnika

   Nr inwentarzowy

   1

   Centrala telefoniczna

   CEN 623/0001/00


   Opis dotyczy obu ww. urządzeń:
   - urządzenie działające.
  3. Cena wywoławcza dla każdego z ww. składników:

   Lp.

   Nazwa składnika

   Nr inwentarzowy

   Razem

   1

   Centrala telefoniczna

   CEN 623/0001/00

   5 098,55 zł

  1. Osoba do kontaktu: Paweł Liszkiewicz, tel. 22 55 60 116.

  1. Oględziny: 5 lutego 2024 r., godz. 12.00; siedziba UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.

  1. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2022 poz. 998 z późn. zm.).

  1. Wadium:

   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 12 lutego 2024 r., w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   1. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   2. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  1. Termin składania ofert: 14 lutego 2024 r., do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.

  2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – CENTRALA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.

  3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia.

  4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 lutego 2024 r. godz. 11.00, Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1.

  5. Info wyniku: zamieszczona będzie na stronie uokik.gov.pl.

  6. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.

  7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.

  8. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
  1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,,
  2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź (04.01.2024) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl

  2. Opis majątku:
    

   Lp.

   Nazwa składnika

   Nr inwentarzowy

   1

   Centrala telefoniczna

   CEN 623/0001/00


   Opis dotyczy obu ww. urządzeń:
   - urządzenie działające.
    
  3. Cena wywoławcza dla każdego z ww. składników:

   Lp.

   Nazwa składnika

   Nr inwentarzowy

   Razem

   1

   Centrala telefoniczna

   CEN 623/0001/00

   10 197,10 zł

    

   

  1. Osoba do kontaktu: Paweł Liszkiewicz, tel. 22 55 60 116

  1. Oględziny: 10 stycznia 2024 , godz. 13.00; siedziba UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.

  1. Tryb: przetarg publiczny na § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2022 poz. 998 z późn. zm.).

  1. Wadium:
    

   1. warunkiem    przystąpienia    do    przetargu jest                  wniesienie         wadium w                      pieniądzu

   do 17 stycznia 2024r., w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010

   0078 7813 9120 0000,

   1. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   2. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia

   umowy.

  1. Termin składania ofert: 19 stycznia 2024 r., do 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.

  2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – CENTRALA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.

  3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia

  4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 19 stycznia 2024 godz. 11.00, Warszawa, Powstańców Warszawy 1.

  5. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie uokik.gov.pl.

  6. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu

  7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.

  8. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:

  1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  Pliki do pobrania

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź (07.06.2023) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr

  inwentarzowy

  1

  Automatyczny aparat do zablokowania zimnego filtra

  LBG 801/0007/20

  2

  Kriostat Huber

  LBG 801/008 1/20

   

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenie działające.

  1. Cena wywoławcza dla każdego z ww. składników:  

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr

  inwentarzowy

  Razem

  1

  Automatyczny aparat do zablokowania zimnego filtra

  LBG 801/0007/20

  4 563,74 zł

  2

  Kriostat Huber

  LBG 801/008 1/20

  1 232,44 zł

   

  1. Osoba do kontaktu:  Anna Tacikiewicz, tel. 52 32 20 179.
  2. Oględziny: 14 czerwca 2023 r., godz. 13.00; siedziba Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy,
   ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.
  3. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.2004).
  4. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
    do 19 czerwca 2023 r., w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  5. Termin składania ofert: 21 czerwca 2023 r., do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.
  6. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – LBG” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 21 czerwca 2023 r. godz. 11.00, Warszawa
   pl. Powstańców Warszawy 1.
  9. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  10. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  11. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.    
  12. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  Pliki do pobrania

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź (17.05.2023) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr

  inwentarzowy

  1

  Automatyczny aparat do zablokowania zimnego filtra

  LBG 801/0007/20

  2

  Kriostat Huber

  LBG 801/008 1/20

   

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenie działające.

  1. Cena wywoławcza dla każdego z ww. składników:  

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr

  inwentarzowy

  Razem

  1

  Automatyczny aparat do zablokowania zimnego filtra

  LBG 801/0007/20

  9 127,47

  2

  Kriostat Huber

  LBG 801/008 1/20

  2 464,87

   

  1. Osoba do kontaktu:  Karolina Szafrańska-Pretzłaff, tel. 52 32 20 179.
  2. Oględziny: 24 maja 2023 r., godz. 13.00; siedziba Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy,
   ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.
  3. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.2004).
  4. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
    do 29 maja 2023 r., w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  5. Termin składania ofert: 31 maja 2023 r., do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.
  6. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – LBG” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 31 maja 2023 r. godz. 11.00, Warszawa
   pl. Powstańców Warszawy 1.
  9. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  10. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  11. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.    
  12. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  Pliki do pobrania

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź (20.04.2023) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr

  inwentarzowy

  1

  Kserokopiarka Konica Minolta BH C224e

  CEN 803/0101/00

  2

  Urządzenie Wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0116/00

  3

  Kserokopiarka Konica Minolta BH C224e

  CEN 803/0102/00

  4

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0110/00

  5

  Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-2310

  CEN 803/0097/00

  6

  Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-3114N

  CEN 803/0098/00

  7

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0108/00

  8

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0113/00

   

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenie działające,

  -  bardzo zużyte.

  1. Cena wywoławcza dla każdego z ww. składników:  

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr

  inwentarzowy

  Razem

  1

  Kserokopiarka Konica Minolta BH C224e

  CEN 803/0101/00

  1142,61 zł

  2

  Urządzenie Wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0116/00

  1666,65 zł

  3

  Kserokopiarka Konica Minolta BH C224e

  CEN 803/0102/00

  1142,61 zł

  4

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0110/00

  1065,03 zł

  5

  Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-2310

  CEN 803/0097/00

  1153,04 zł

  6

  Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-3114N

  CEN 803/0098/00

  1752,75 zł

  7

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0108/00

  1065,03 zł

  8

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0113/00

  1666,65 zł

   

  1. Osoba do kontaktu: Piotr Zawistowski  tel. 538 621 627  
  2. Oględziny:  25 kwietnia 2023 r., godz. 12.00; siedziba UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
  3. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.2004).
  4. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do
    28 kwietnia 2023 r., w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  5. Termin składania ofert: 5 maja 2023 r., do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.
  6. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – CEN urządzenia wielofunkcyjne” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 5 maja 2023 r. godz. 11.00, Warszawa
   pl. Powstańców Warszawy 1.
  9. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  10. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  11. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.    
  12. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  Pliki do pobrania

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź (28.03.2023) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr

  inwentarzowy

  1

  Kserokopiarka Konica Minolta BH C224e

  CEN 803/0101/00

  2

  Urządzenie Wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0116/00

  3

  Kserokopiarka Konica Minolta BH C224e

  CEN 803/0102/00

  4

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0110/00

  5

  Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-2310

  CEN 803/0097/00

  6

  Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-3114N

  CEN 803/0098/00

  7

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0108/00

  9

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0113/00

   

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenie działające,

  -  bardzo zużyte.

  1. Cena wywoławcza dla każdego z ww. składników:  

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr

  inwentarzowy

  Razem

  1

  Kserokopiarka Konica Minolta BH C224e

  CEN 803/0101/00

  2285,22 zł

  2

  Urządzenie Wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0116/00

  3333,30 zł

  3

  Kserokopiarka Konica Minolta BH C224e

  CEN 803/0102/00

  2285,22 zł

  4

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0110/00

  2130,05 zł

  5

  Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-2310

  CEN 803/0097/00

  2306,07 zł

  6

  Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-3114N

  CEN 803/0098/00

  3505,50 zł

  7

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0108/00

  2130,05 zł

  9

  Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C7030

  CEN 803/0113/00

  3333,30 zł

   

  1. Osoba do kontaktu: Piotr Zawistowski  tel. 538 621 627  
  1. Oględziny:   31 marca 2023 r., godz. 12.00; siedziba UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.2004).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do
    5 kwietnia 2023 r., w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 11 kwietnia 2023 r., do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.
  5. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – CEN urządzenia wielofunkcyjne” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 kwietnia 2023 r. godz. 11.00, Warszawa
   pl. Powstańców Warszawy 1.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź (06.10.2022) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. Serwer Dell Power Edge T320,

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenie działające,

  -  bez twardego dysku.

  1. Cena wywoławcza: 1 012,82 zł
  2. Osoba do kontaktu:
  1. Andrzej Kędzia tel. 42 288 89 80.  
  1. Oględziny:  
   1. 12.10.2022, godz. 12.00; siedziba Delegatury UOKiK w Łodzi ul. Traugutta 25.
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.2004,
   z dnia 11.04.2022 – Dz.U. z 2022 poz. 998 ze zm.).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 5.10.2022 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 20.10.2022, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.
  5. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – RŁO serwer” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 20.10.2022 godz. 11.00, Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź (19.08.2022) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. Serwer Dell Power Edge T320,

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenie działające,

  -  bez twardego dysku.

  1. Cena wywoławcza: 2 025,63 zł.
  2. Osoba do kontaktu:
  1. Andrzej Kędzia tel. 42 288 89 80.  
  1. Oględziny:
   1. 24.08.2022, godz. 12.00; siedziba Delegatury UOKiK w Łodzi ul. Traugutta 25.
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.20046).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 30.08.2022 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 2.09.2022, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.
  5. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – RŁO serwer” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 2.09.2022 godz. 11.00, Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź (08.11.2021) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. urządzenie do wyznaczania energii kinetycznej (LLU 801/0029/20) - urządzenia sprawne, przestarzałe,
   2. detektor elektrochemiczny (LLO 801/0093/57) – urządzenie zepsute, nie ustawia temperatury, brak naczynek pomiarowych.
  1. Cena wywoławcza:
   1. urządzenie do wyznaczania energii kinetycznej (LLU 801/0029/20) – 1 323,70 zł,
   2. detektor elektrochemiczny (LLO 801/0093/57) – 1 125,00 zł.
  2. Osoba do kontaktu:
  1. Krzysztof Jedliczko, Tomasz Matynia.: tel. 81 747 20 21 lub 710 11 61 – w sprawie urządzenia do wyznaczania energii kinetycznej (LLU 801/0029/20)
  2. Arkadiusz Rutkowski: tel.: 42 633 85 61 lub 633 31 79  - w sprawie detektora elektrochemiczny (LLO 801/0093/57).
  1. Oględziny:

  18.11.2021, godz. 12.00

  1. ul. Ceramiczna 8A, Lublin - urządzenie do wyznaczania energii kinetycznej (LLU 801/0029/20),
  2. ul. Skłodowskiej – Curie 19/27 Łódź - detektor elektrochemiczny (LLO 801/0093/57).
  1. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019 poz. 2004
   z późn. zm.).
  2. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 23.11.2021 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  3. Termin składania ofert: 25.11.2021, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.

  Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

  1. OFERTA – LLU” (w sprawie urządzenia do wyznaczania energii kinetycznej - LLU 801/0029/20) lub
  2. OFERTA – LLO” (w sprawie detektora elektrochemiczny - LLO 801/0093/57)

  wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.

  1. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 25.11.2021 godz. 11.00.
  3. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  4. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  5. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  6. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź (11.10.2021) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. urządzenie do wyznaczania energii kinetycznej (LLU 801/0029/20) - urządzenia sprawne, przestarzałe,
   2. detektor elektrochemiczny (LLO 801/0093/57) – urządzenie zepsute, nie ustawia temperatury, brak naczynek pomiarowych.
  1. Cena wywoławcza:
   1. urządzenie do wyznaczania energii kinetycznej (LLU 801/0029/20) – 2 647,40 zł,
   2. detektor elektrochemiczny (LLO 801/0093/57) – 2 250,00 zł.
  2. Osoba do kontaktu:
  1. Krzysztof Jedliczko, Tomasz Matynia.: tel. 81 747 20 21 lub 710 11 61 – w sprawie urządzenia do wyznaczania energii kinetycznej (LLU 801/0029/20)
  2. Arkadiusz Rutkowski: tel.: 42 633 85 61 lub 633 31 79  - w sprawie detektora elektrochemiczny (LLO 801/0093/57).
  1. Oględziny:

  15.10.2021, godz. 12.00

  1. ul. Ceramiczna 8A, Lublin - urządzenie do wyznaczania energii kinetycznej (LLU 801/0029/20),
  2. ul. Skłodowskiej – Curie 19/27 Łódź - detektor elektrochemiczny (LLO 801/0093/57).
  1. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.2004
   z późn. zm.).
  2. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 21.10.2021 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  3. Termin składania ofert: 25.10.2021, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.

  Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

  1. OFERTA – LLU” (w sprawie urządzenia do wyznaczania energii kinetycznej - LLU 801/0029/20) lub
  2. OFERTA – LLO” (w sprawie detektora elektrochemiczny - LLO 801/0093/57)

  wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.

  1. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 25.10.2021 godz. 11.00.
  3. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  4. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  5. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  6. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź (01.07.2021) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. Wiskozymetr Thermo, Haake VT-550 (LBG 801/053/20),
   2. Klimatyzator S 3331 (LBG 809/0014/00),
   3. RID (detektor refraktometryczny) G1316A (LBG 801/0004/51),
   4. Autosampler G1313A (LBG 801/0004/34),
   5. Aparat automatyczny do oznaczania temp. płyniecia i mętnienia (LBG 801/0006/20),
   6. Chromatograf gazowy Agilent do oznaczania estrów i kwasu linolenowego (LBG 801/0028/21),
   7. Pompa G1311A (LBG 801/0004/35),
   8. Chromatograf gazowy Agilent do oznaczania gliceroli (LBG 801/0017/21),
   9. Spektrometr podczerwieni PTIR Nicolet 380 (LBG 801/0008/21).

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenia sprawne, przestarzałe, brak części eksploatacyjnych poz. 2 a -f,

  -  urządzenia uszkodzone, brak części zamiennych poz. 2 g,

  -  urządzenie niesprawne, uszkodzona płyta główna chromatografu i detektory, poz. 2 h,

  -  urządzenie niesprawne, uszkodzony laser wiązki iR oraz uszkodzona komora pomiarowa,
     poz. 2 i.

  1. Cena wywoławcza:
   1. Wiskozymetr Thermo, Haake VT-550 (LBG 801/053/20) – 1 994,32 zł,
   2. Klimatyzator S 3331 (LBG 809/0014/00) – 607,31 zł,
   3. RID (detektor refraktometryczny) G1316A (LBG 801/0004/51) – 1 102,50 zł,
   4. Autosampler G1313A (LBG 801/0004/34) – 1 382,00 zł,
   5. Aparat automatyczny do oznaczania temp. płyniecia i mętnienia (LBG 801/0006/20) – 9 764,44 zł,
   6. Chromatograf gazowy Agilent do oznaczania estrów i kwasu linolenowego (LBG 801/0028/21) – 4 371,81 zł,
   7. Pompa G1311A (LBG 801/0004/35) – 712,50 zł,
   8. Chromatograf gazowy Agilent do oznaczania gliceroli (LBG 801/0017/21) – 2 147,38 zł,
   9. Spektrometr podczerwieni PTIR Nicolet 380 (LBG 801/0008/21) – 1 376,03 zł.
  2. Osoba do kontaktu:
  1. Karolina Szafrańska-Pretzłaff.: tel. 52 322 01 79.
  1. Oględziny:
   1. 6.07.2021, godz. 12.00; ul. Kasztanowa 57, Bydgoszcz.
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.20046).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 9.07.2021 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 14.07.2021, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.
  5. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – LBG” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 14.07.2021 godz. 11.00.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź (01.06.2021) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. Wiskozymetr Thermo, Haake VT-550 (LBG 801/053/20),
   2. Klimatyzator S 3331 (LBG 809/0014/00),
   3. RID (detektor refraktometryczny) G1316A (LBG 801/0004/51),
   4. Autosampler G1313A (LBG 801/0004/34),
   5. Automatyczna destylarka próżniowa (LBG 801/0016/21),
   6. Aparat automatyczny do oznaczania temp. płyniecia i mętnienia (LBG 801/0006/20),
   7. Chromatograf gazowy Agilent do oznaczania estrów i kwasu linolenowego (LBG 801/0028/21),
   8. Pompa G1311A (LBG 801/0004/35),
   9. Chromatograf gazowy Agilent do oznaczania gliceroli (LBG 801/0017/21),
   10. Spektrometr podczerwieni PTIR Nicolet 380 (LBG 801/0008/21).

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenia sprawne, przestarzałe, brak części eksploatacyjnych poz. 2 a -g,

  -  urządzenia uszkodzone, brak części zamiennych poz. 2 h,

  -  urządzenie niesprawne, uszkodzona płyta główna chromatografu i detektory, poz. 2 i,

  -  urządzenie niesprawne, uszkodzony laser wiązki iR oraz uszkodzona komora pomiarowa,
     poz. 2 j.

  1. Cena wywoławcza:
   1. Wiskozymetr Thermo, Haake VT-550 (LBG 801/053/20) – 3 988,65 zł,
   2. Klimatyzator S 3331 (LBG 809/0014/00) – 1 214,62 zł,
   3. RID (detektor refraktometryczny) G1316A (LBG 801/0004/51) – 2 205,00 zł,
   4. Autosampler G1313A (LBG 801/0004/34) – 2 764,00 zł,
   5. Automatyczna destylarka próżniowa (LBG 801/0016/21) – 19 528,88 zł,
   6. Aparat automatyczny do oznaczania temp. płyniecia i mętnienia (LBG 801/0006/20) – 5 609,76 zł,
   7. Chromatograf gazowy Agilent do oznaczania estrów i kwasu linolenowego (LBG 801/0028/21) – 8 743,62 zł,
   8. Pompa G1311A (LBG 801/0004/35) – 1 425,00 zł,
   9. Chromatograf gazowy Agilent do oznaczania gliceroli (LBG 801/0017/21) – 4 294,75 zł,
   10. Spektrometr podczerwieni PTIR Nicolet 380 (LBG 801/0008/21) – 2 752,06 zł.
  2. Osoba do kontaktu:
  1. Grażyna Górecka: tel. 52 322 01 79.
  1. Oględziny:
   1. 8.06.2021, godz. 12.00; ul. Kasztanowa 57, Bydgoszcz.
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.20046).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 10.06.2021 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 14.06.2021, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.
  5. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – LBG” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 14.06.2021 godz. 11.00.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź (15.01.2021) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. Kopiarko – drukarka cyfrowa Toshiba,
   2. Kserokopiarka Canon IRC-2015 (urządzenie kolorowe z modułem skanującym).

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenia wyeksploatowane,

  -  ma zużyte rolki (z gumy) podawania papieru,

  - możliwe uszkodzenie następujących elementów: płyta główna, moduły utrwalania składające się z wałka grzewczego i wałka utrwalającego, silnik w module podajnika dokumentów, moduł skanowania i faxu, dyski twarde, połamane czujniki papieru na tacach.

  1. Cena wywoławcza:
   1. Kopiarko – drukarka cyfrowa Toshiba: 755,61 zł,  
   2. Kserokopiarka Canon IRC-2015: 1 072,20 zł.
  2. Osoba do kontaktu:
  1. Krzysztof Krajewski: tel. 22 55 60 151.
  1. Oględziny:
   1. 20.01.2021, godz. 12.00; pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.20046).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 26.01.2021 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 29.01.2021, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.
  5. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – BBA-WA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 29.01.2021 godz. 11.00.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź (27.11.2020) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. Kopiarko – drukarka cyfrowa Toshiba,
   2. Kserokopiarka Canon IRC-2015 (urządzenie kolorowe z modułem skanującym).

  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:

  -  urządzenia wyeksploatowane,

  -  ma zużyte rolki (z gumy) podawania papieru,

  - możliwe uszkodzenie następujących elementów: płyta główna, moduły utrwalania składające się z wałka grzewczego i wałka utrwalającego, silnik w module podajnika dokumentów, moduł skanowania i faxu, dyski twarde, połamane czujniki papieru na tacach.

  1. Cena wywoławcza:
   1. Kopiarko – drukarka cyfrowa Toshiba: 1 511,21 zł,  
   2. Kserokopiarka Canon IRC-2015: 2 144,39 zł.
  2. Osoba do kontaktu:
  1. Krzysztof Krajewski: tel. 22 55 60 151.
  1. Oględziny:
   1. 2.12.2020, godz. 12.00; pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.20046).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 8.12.2020 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 11.12.2020, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.
  5. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – BBA-WA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 11.12.2020 godz. 11.00.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 28. Drukuj pytanie
 29. Rozwiń odpowiedź (15.06.2020) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. Zestaw do destylacji Gilbertini: niesprawny, niekompletny, przestarzały technicznie;
   2. Refraktometr automatyczny: urządzenie uszkodzone, nie można wykonać zerowania, przepalone lampy.
   3. System do destylacji kwasowości lotnej i alkoholu: niesprawny, aparat nie wyłącza się po oddestylowaniu określonej objętości,
   4. Waga analityczna HM-202EC: sprawna, ale osiąga błędny graniczne bliskie dopuszczalnym.
  3. Cena wywoławcza:
   1. Zestaw do destylacji Gilbertini: 1011,92 zł,  
   2. Refraktometr automatyczny: 1362,12 zł,
   3. System do destylacji kwasowości lotnej i alkoholu: 1069,28 zł,
   4. Waga analityczna HM-202EC: 973,56 zł.
  4. Osoba do kontaktu:
  1. Zestaw do destylacji Gilbertini: Hanna Gaszyk, tel. +48 604 595 570
  2. Refraktometr automatyczny: Grzegorz Podraza, tel. +48 793 701 022.
  3. System do destylacji kwasowości lotnej i alkoholu:  Aleksandra Chrzanowska, tel. 61 853 33 89,
  4. Waga analityczna HM-202EC: Aleksandra Chrzanowska tel. 61 853 33 89.
  1. Oględziny:
   1. Zestaw do destylacji Gilbertini: 18.06.2020, godz. 12.00; ul. Poprzeczna 19, Olsztyn,
   2. Refraktometr automatyczny: 18.06.2020, godz. 12.00; ul. H.Sienkiewicza 3, Warszawa,
   3. System do destylacji kwasowości lotnej i alkoholu: 18.06.2020, godz. 12.00, Al.K.Marcinkowskiego 3, Poznań
   4. Waga analityczna HM-202EC: 18.06.2020, godz. 12.00, Al.K.Marcinkowskiego 3, Poznań
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.20046).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 24.06.2020 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 29.06.2020, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS,
   pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
  5. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA - LABORATORIA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Miejsce i termin otwarcia ofert: Warszawa, 29.06.2020 godz. 11.00.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 30. Drukuj pytanie
 31. Rozwiń odpowiedź (26.05.2020) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku:
   1. Zestaw do destylacji Gilbertini: niesprawny, niekompletny, przestarzały technicznie;
   2. Refraktometr automatyczny: urządzenie uszkodzone, nie można wykonać zerowania, przepalone lampy.
   3. System do destylacji kwasowości lotnej i alkoholu: niesprawny, aparat nie wyłącza się po oddestylowaniu określonej objętości,
   4. Waga analityczna HM-202EC: sprawna, ale osiąga błędny graniczne bliskie dopuszczalnym.
  3. Cena wywoławcza:
   1. Zestaw do destylacji Gilbertini: 2023,84 zł,  
   2. Refraktometr automatyczny: 2724,23 zł,
   3. System do destylacji kwasowości lotnej i alkoholu: 2138,55 zł,
   4. Waga analityczna HM-202EC: 1947,12 zł.
  4. Osoba do kontaktu:
  1. Zestaw do destylacji Gilbertini: Hanna Gaszyk, tel. +48 604 595 570
  2. Refraktometr automatyczny: Grzegorz Podraza, tel. +48 793 701 022.
  3. System do destylacji kwasowości lotnej i alkoholu:  Aleksandra Chrzanowska, tel. 61 853 33 89,
  4. Waga analityczna HM-202EC: Aleksandra Chrzanowska tel. 61 853 33 89.
  1. Oględziny:
   1. Zestaw do destylacji Gilbertini: 28.05.2020, godz. 12.00; ul. Poprzeczna 19, Olsztyn,
   2. Refraktometr automatyczny: 28.05.2020, godz. 12.00; ul. H.Sienkiewicza 3, Warszawa,
   3. System do destylacji kwasowości lotnej i alkoholu: 28.05.2020, godz. 12.00, Al.K.Marcinkowskiego 3, Poznań
   4. Waga analityczna HM-202EC: 28.05.2020, godz. 12.00, Al.K.Marcinkowskiego 3, Poznań
  2. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2019.20046).
  3. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 3.06.2020 roku, w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000,
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  4. Termin składania ofert: 9.06.2020, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.
  5. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA - LABORATORIA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 9.06.2020 godz. 11.00.
  8. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  10. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
   o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  11. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 32. Drukuj pytanie
 33. Rozwiń odpowiedź (29.07.2019) Sprzedaż służbowego samochodu ciężarowego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, fax. 22 8269169, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątkuKIA 2500, samochód specjalistyczny przystosowany do przewozu próbek paliw, wyprodukowany: 2004 r., stan licznika: 170951 km
  3. Cena wywoławcza:  5950,00 zł,
  4. Osoba do kontaktu: Grażyna Górecka, tel. 604588940 lub 52 3220179.
  5. Oględziny: 31.07.2019 r., godz. 12.00, Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57.
  6. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9.1 Rozp. RM z 4.04.2017 r. (Dz.U.2017.729).
  7. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 3.07.2019,
    w wys. 10% ceny wywoławczej auta na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  8. Termin składania ofert: 12.08.2019, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.
  9. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie
   z dopiskiem „OFERTA - KIA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem pojazdu. Strony oferty parafuje Oferent.
  10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  11. Miejsce i termin otwarcia ofert: 12.08.2019 godz. 11.00.
  12. Info wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej UOKiK.
  13. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  14. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie pojazdu nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  15. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  Pliki do pobrania

 34. Drukuj pytanie
 35. Rozwiń odpowiedź (24.06.2019) Sprzedaż służbowego samochodu ciężarowego UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, fax. 22 8269169, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku: KIA 2500, samochód specjalistyczny przystosowany do przewozu próbek paliw, wyprodukowany: 2004 r., stan licznika: 170951 km
  3. Cena wywoławcza: 11 900,00 zł,
  4. Osoba do kontaktu: Grażyna Górecka, tel. 604588940 lub 52 3220179.
  5. Oględziny: 27.06.2019 r., godz. 12.00, Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57.
  6. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 9.1 Rozp. RM z 4.04.2017 r. (Dz.U.2017.729).
  7. Wadium:
   1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 3.07.2019,
    w wys. 10% ceny wywoławczej auta na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.
   2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
   3. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  8. Termin składania ofert: 8.07.2019, do godz. 10.30 - Kancelaria UOKiK, pok. 1.6, CKS, Warszawa.
  9. Sposób składania ofert:  na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie www. uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie
   z dopiskiem „OFERTA - KIA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem pojazdu. Strony oferty parafuje Oferent.
  10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
  11. Miejsce i termin otwarcia ofert: 8.07.2019 godz. 11.00.
  12. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie www.uokik.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej UOKiK.
  13. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu oferty.
  14. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie pojazdu nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000    
  15. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

   

  Pliki do pobrania

 36. Drukuj pytanie
 37. Rozwiń odpowiedź (09.01.2018) Ogłoszenie wyników rozeznania rynku ofert dotyczącego świadczenia w 2018 r. usługi asysty technicznej i rozwoju systemów SHRIMP i SUDOP oraz konsultacji w zakresie SHRIMP ver. 2

 38. Drukuj pytanie
 39. Rozwiń odpowiedź (19.12.2017) Ogłoszenie wyników rozeznania rynku ofert na sporządzenie wkładu do SOPZ dot. utworzenia systemu SHRIMP ver. 2

 40. Drukuj pytanie
 41. Rozwiń odpowiedź (06.12.2017) Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi asysty technicznej i rozwoju systemów informatycznych (SHRIMP oraz SUDOP) oraz usługi konsultacji w zakresie planu architektury, funkcjonowania i administrowania systemem SHRIMP ver. 2.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi asysty technicznej i rozwoju systemów informatycznych - System Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej (SHRIMP) i  Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) oraz usługi konsultacji w zakresie planu architektury, funkcjonowania i administrowania systemem SHRIMP ver. 2.

  Ofertę należy przesłać na adres mailowy: [SCODE]a2FtaWxhLnNtaWVyenluc2thQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] lub faksem na numer: 22 32 32 500.

  Termin składania ofert to 15 grudnia 2017 r.

  Pliki do pobrania

 42. Drukuj pytanie
 43. Rozwiń odpowiedź (08.11.2017) Ogłoszenie wyników konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

 44. Drukuj pytanie
 45. Rozwiń odpowiedź (04.10.2017) Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [zaktualizowany]

  (10.10.2017) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienia termin składania i otwarcia ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów usytuowanej w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Nowy termin składania ofert - 16 października 2017 r godz. 12:30

  Nowy termin otwarcia ofert i degustacji - 16 października 2017 r godz. 13:00


   

  Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów usytuowanej w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej - bufetu w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1.

  Lokal o powierzchni 48,77 m2 oraz 10,34 m2 pomieszczenie przeznaczone na szatnię / toaletę dla pracowników, znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1.

  Okres najmu lokalu 3 lata.

  Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w regulaminie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej - bufetu w budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1 z dnia 3 października 2017 r. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl

  Każdy z przystępujących do konkursu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią.

  Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  1. Renata Wiśniewska tel. 22 55-60-177,

  2. Małgorzata Stasiak tel. 22 55-60-103.
   

  Przystępujący do konkursu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia w terminie oferty zawierającej:

  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do regulaminu),
  2. aktualny — wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert - odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
  3. aktualny — wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert odpis zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy;
  4. podpisanych oświadczeń (Załącznik Nr 1 regulaminu),
  5. umowy spółki lub statut,
  6. kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr REGON, NIP,
  7. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy,
  8. kopię potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 3321,00 zł (zwrot wpłaconego wadium stanowi Załącznik Nr 3 do regulaminu).
  9. W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

  Wymienione wyżej dokumenty pod pozycją 2, 3, 5, 6, 7 i 8 mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, zaś dodatkowo dokumenty pod pozycją 2 i 3 w formie wydruku elektronicznego Dokumenty wymienione pod pozycją 1, 4 i 9  należy złożyć w formie oryginału.

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16 października 2017 r. do godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Kancelaria pokój nr  1.6 (CSK).

  Koperta powinna zawierać nazwę  i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta konkursowa na lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej - bufetu”. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a oferentem wybranym w konkursie. Zastrzega się prawo do uznania, że konkurs nie przyniósł oczekiwanego rezultatu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.

   

  Dokumenty do pobrania:

  1. regulamin konkursu,
  2. formularz ofertowy,
  3. oświadczenie,
  4. wzór umowy najmu.

  Pliki do pobrania

 46. Drukuj pytanie
 47. Rozwiń odpowiedź (26.05.2017) Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wkładu do SOPZ dot. utworzenia systemu SHRIMP ver. 2

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do składania ofert na sporządzenie wkładu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego na budowę, testowanie i wdrożenie Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP ver. 2.

  Ofertę należy przesłać na adres mailowy: [SCODE]bWFydGEuZ3JvZHprYUB1b2tpay5nb3YucGw=[ECODE] lub faksem na numer: 22 32 32 500.

  Termin składania ofert to 02 czerwca 2017 r. do godziny 16:00.

  Realizacja zamówienia będzie odbywała się na podstawie Istotnych Postanowień Umowy.

  Projekt dofinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  Pliki do pobrania

 48. Drukuj pytanie
 49. Rozwiń odpowiedź (26.04.2017) Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wkładu do SOPZ dot. utworzenia systemu SHRIMP ver. 2

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do składania ofert na sporządzenie wkładu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego na budowę, testowanie i wdrożenie Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP ver. 2.

  Ofertę należy przesłać na adres mailowy: [SCODE]bWFydGEuZ3JvZHprYUB1b2tpay5nb3YucGw=[ECODE] lub faksem na numer: 22 32 32 500.

  Termin składania ofert to 11 maja 2017 r. do godziny 16:00.

  Realizacja zamówienia będzie odbywała się na podstawie Istotnych Postanowień Umowy.

  Projekt dofinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  Pliki do pobrania

 50. Drukuj pytanie
 51. Rozwiń odpowiedź (10.02.2017) Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w nieruchomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów usytuowanej w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Pliki do pobrania

 52. Drukuj pytanie
 53. Rozwiń odpowiedź (17.12.2015) Ogłoszenie wyników konkursu na eksperta ds. zmów przetargowych

 54. Drukuj pytanie
 55. Rozwiń odpowiedź (10.11.2015) Ogłoszenie o konkursie na ekspertów ds. zmów przetargowych

  Pliki do pobrania

 56. Drukuj pytanie
 57. Rozwiń odpowiedź (24.06.2015) Sprzedaż auta służbowego UOKiK

   

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 W-wa, faks 22 827 08 43, www.uokik.gov.pl
  2. Opis składników majątku i os. do kontaktów:
   1. Opis: Fiat Doblo, nr rej. WI98221, stan licznika – 117 tys. km, rok produkcji 2004;
    cena wywoławcza: 7630zł.
   2. Osoba do kontaktów: M. Stasiak, tel. 22 55 60 103
   3. Oględziny: 2.07.2015, godz. 12.00, ul. Powsińska 69/71 (przy bramie wjazdowej).
  3. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 8.1 Rozp. RM z 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).
  4. Wadium:
  1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie go w pieniądzu do 6.07.2015 r.,
   w wys. 10% ceny min. auta na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.
  2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny.
  3. nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  1. Termin składania ofert: 8.07.2015 r. do godz. 9.30 w Kancelarii Urzędu (pok. 1.6)
  2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na www.uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „AUTO-OFERTA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem auta. Strony oferty parafuje Oferent.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 8.07.2013 r. godz. 10.00.
  5. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na www.uokik.gov.pl i tablicy informacyjnej UOKiK.
  6. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.
  7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie auta nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.
  8. Urząd zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty i podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dok. i danych, wskazanych w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Pliki do pobrania

 58. Drukuj pytanie
 59. Rozwiń odpowiedź (27.05.2015) Sprzedaż zużytych składników majątku UOKiK

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 W-wa, faks 22 827 08 43, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku i os. do kontaktów:
   1. miejsce: Bydgoszcz ul. Kasztanowa 57; os. do kontaktów: G.Górecka,
    tel. 604 588 940

  -mineralizator do AAS (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane, zepsuty rotor), rok. prod. 1996, cena: 1260zł.;

  - spektrofotometr absorpcji atomowej AAS (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane, zepsuty rozpylacz – brak możliwości zasysania próbki oraz
    uszkodzony zapalnik), rok. prod. 1996, cena: 1260zł.

  - spektrofotometr AAS Shimadzu (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane), rok. prod. 1995, cena:1300zł.

  1. miejsce: Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 19/27; os. do kontaktów: G.Strobin,
   tel. 42 633 85 61,

  - zrywarka TIRATEST 2110 (urządzenie przestarzałe), rok. prod. 1985, cena: 8000zł.

  1. miejsce: Lublin ul. Kalinowszczyzna 46B; os. do kontaktów: A.Kozak, tel. 81 747 20 21

  - spektrofotometr absorpcji atomowej (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok. prod. 1985, cena: 8320zł.

  - mineralizator (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok prod. 1996, cena: 7700zł,

  - spektrofotometr Marcel s 330 Pro (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok prod. 1999, cena: 800zł

  1. miejsce:Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 15A; os. do kontaktów: K.Niechajowicz-Sokołowska, tel. 71 343 85 20

  - system Kjeltec do mineralizacji (urządzenie uszkodzone: zbyt niskie podciśnienie w neutralizatorze, uszkodzone węże doprowadzające, stara wersja oprogramowania oraz płytki procesora w jednostce destylacyjnej; uszkodzony odbieralnik oparów w mineralizatorze), rok. prod. 1997, cena:810zł.

  1. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 8.1 Rozp. RM z 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).
  2. Wadium:
  1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 8.06.2015r., w wys. 10% ceny min. na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.
  2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny.
  3. nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  1. Termin składania ofert: 10.06.2015 r. do godz. 9.30-Kancelaria Urzędu pok.1.6 CSK Warszawa.
  2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na www.uokik.gov.pl wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem urządzenia. Strony oferty parafuje Oferent), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA-ZBĘDNE SKŁADNIKI”.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Termin otwarcia ofert: 10.06.2015 r. godz. 10.00.
  5. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na www.uokik.gov.pl i tablicy informacyjnej UOKiK.
  6. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.
  7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie auta nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000
  8. Urząd zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty i podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dok. i danych, wskazanych w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 60. Drukuj pytanie
 61. Rozwiń odpowiedź (10.04.2015) Przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  1. Sprzedający: UOKiK, pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 W-wa, faks 22 827 08 43, www.uokik.gov.pl
  2. Opis majątku i os. do kontaktów:

  a) miejsce: Bydgoszcz ul. Kasztanowa 57; os. do kontaktów: G. Górecka, tel. 604 588 940

  - mineralizator do AAS (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane, zepsuty rotor), rok. prod. 1996, cena: 1568 zł.;

  - spektrofotometr absorpcji atomowej AAS (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane, zepsuty rozpylacz – brak możliwości zasysania próbki oraz uszkodzony zapalnik), rok. prod.1996, cena: 1568 zł.

  - spektrofotometr AAS Shimadzu (urządzenie przestarzałe, wyeksploatowane), rok. prod. 1995, cena: 1700 zł.

  b) miejsce: Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 19/27; os. do kontaktów: G. Strobin, tel. 42 633 85 61,

  - zrywarka TIRATEST 2110 (urządzenie przestarzałe), rok. prod.1985, cena:10000zł.

  c) miejsce: Lublin ul. Kalinowszczyzna 46B; os. do kontaktów: A. Kozak, tel. 81 747 20 21

  - spektrofotometr absorpcji atomowej (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok. prod. 1985, cena: 10399 zł.

  - mineralizator (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok prod. 1996, cena: 9600zł,

  - spektrofotometr Marcel s 330 Pro (urządzenie sprawne, przestarzałe), rok prod. 1999, cena: 1000 zł

  d) miejsce: Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 15A; os. do kontaktów: K. Niechajowicz-Sokołowska, tel. 71 34 385 20

  - system Kjeltec do mineralizacji (urządzenie uszkodzone: zbyt niskie podciśnienie w neutralizatorze, uszkodzone węże doprowadzające, stara wersja oprogramowania oraz płytki procesora w jednostce destylacyjnej; uszkodzony odbieralnik oparów w mineralizatorze), rok. prod. 1997, cena: 1012 zł.

  1. Tryb: przetarg publiczny na podst. § 8.1 Rozp. RM z 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).
  2. Wadium:
  1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do 22.04.2015r., w wys. 10% ceny min. auta na konto nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000.
  2. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty,
   a złożone przez nabywcę zaliczone na poczet ceny.
  3. nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
  1.  Termin składania ofert: 24.04.2015 r. do godz. 9.30  - Kancelaria Urzędu pok. 1.6 CSK Warszawa.
  2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na www.uokik.gov.pl wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem auta. Strony oferty parafuje Oferent), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA-ZBĘDNE SKŁADNIKI”.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Termin otwarcia ofert: 24.04.2015 r. godz. 10.00.
  5. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na www.uokik.gov.pl i tablicy informacyjnej UOKiK.
  6. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.
  7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 dni. Wydanie auta nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000
  8. Urząd zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty i podania przyczyn oraz gdy:
   1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   2. oferta nie zawiera dok. i danych, wskazanych w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 62. Drukuj pytanie
 63. Rozwiń odpowiedź (28.10.2014) Komunikat o wyborze oferty na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

  Komunikat o wyborze oferty na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

  Pliki do pobrania

 64. Drukuj pytanie
 65. Rozwiń odpowiedź (08.10.2014) Komunikat o wyborze oferty na produkcję animowanego spotu reklamowego

 66. Drukuj pytanie
 67. Rozwiń odpowiedź (06.10.2014) Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

  Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1. Lokal o powierzchni 59,11 m2 znajduje się na parterze budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1.

  Powyższy lokal nie jest wyposażony w sprzęt gastronomiczny i AGD, meble kuchenne, stoliki i krzesła w sali konsumpcyjnej oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia bufetu. Okres najmu lokalu 3 lata.

  Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w regulaminie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1 z dnia 6 października 2014 r.

  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl

  Każdy z przystępujących do konkursu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią.

   

  Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  1. Joanna Ossowska, tel. 22 55 60 355/401
  2. Marta Nawrocka, tel. 22 55 60 177

  Przystępujący do konkursu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia w terminie oferty zawierającej:

  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu,
  4. podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu,
  5. umowę spółki lub statut (jeżeli dotyczy to oferenta),
  6. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr REGON, NIP,
  7. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy,

  h)  kopię potwierdzenia wpłaty wadium.

  Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (dotyczy lit. b, c, e). Dokumenty wymienione w pozycjach a i d  należy złożyć w formie oryginału.

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17.10.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa, Kancelaria Ogólna, pokój 1.6 (Centrum Konferencyjne UOKiK). Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta konkursowa na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej”.

  Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a oferentem wybranym w konkursie. Zastrzega się prawo do uznania, że konkurs nie przyniósł oczekiwanego rezultatu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie
  4. Wzór umowy najmu

  Pliki do pobrania

 68. Drukuj pytanie
 69. Rozwiń odpowiedź (23.07.2014) Zaproszenie do składania ofert na produkcję animowanego spotu reklamowego

 70. Drukuj pytanie
 71. Rozwiń odpowiedź (30.12.2013) Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pliki do pobrania

 72. Drukuj pytanie
 73. Rozwiń odpowiedź (07.03.2013) Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie Urzędu przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Pliki do pobrania

 74. Drukuj pytanie
 75. Rozwiń odpowiedź (27.08.2012) Przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 samochodów służbowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 samochodów służbowych

  Pliki do pobrania

 76. Drukuj pytanie
 77. Rozwiń odpowiedź (28.03.2012) Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w siedzibie UOKiK w Warszawie, przy pl. Powstanców Warszawy 1

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs ofert na najem lukalu użytkowego w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w nieruchomości urzedu Ochrony konkurencji i Konsumentów usytuowanej w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

  Pliki do pobrania

Do pobrania


Do góry