Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje dodatkowe > Wzory formularzy i zaświadczeń

Wzory formularzy i zaświadczeń

Formularze przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) i określa wzory formularzy informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Jeden z formularzy ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. ze zm.), natomiast drugi do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012 r. ze zm.).

Pliki do pobrania

 

Formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) i zawiera wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pliki do pobrania

 

Formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc publiczną w związku z COVID-19

W dniu 5 sierpnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 1338), w ramach której wprowadzony został (w dodanym załączniku nr 3 do rozporządzenia) uproszczony wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków. Celem przedmiotowej nowelizacji jest uproszczenie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną udzielaną w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności udzielanej pomocy z warunkami określonymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Pliki do pobrania

 

Zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 350) stanowi wykonanie delegacji z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) i zawiera wzory zaświadczeń: o pomocy de minimis i o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Wprowadzono jeden wzór zaświadczenia o pomocy de minimis. Ma on zastosowanie zarówno do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013, jak i rozporządzeniu KE nr 360/2012.

Pliki do pobrania

 

Inne formularze (dostępne bezpośrednio na stronach KE):

Formularz informacji zbiorczych dotyczących pomocy w ramach wyłączeń grupowych (GBER)

Formularze notyfikacyjne

Formularz skargi w sprawie pomocy publicznej

 

Do góry