Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje ogólne > Polskie akty prawne

Polskie akty prawne

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Ogólne

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Mapa pomocy regionalnej

  Przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027

  Decyzja Komisji Europejskiej z sprawie zwiększenia intensywności pomocy dla terytoriów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

  Rozporządzenie wskazuje regiony Polski, w których możliwe jest udzielanie pomocy regionalnej oraz określa maksymalną intensywność pomocy w tych regionach. Intensywność pomocy to maksymalna wysokość pomocy państwa, jaką można przyznać pojedynczemu beneficjentowi, wyrażona jako odsetek kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jedynym obszarem, w którym nie będzie możliwe w latach 2022-2027 udzielanie pomocy regionalnej, jest region warszawski stołeczny (z wyjątkiem 26 gmin podregionów warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego, sąsiadujących z regionem mazowieckim regionalnym). 

  W zależności od miejsca realizacji inwestycji maksymalna intensywność pomocy może wynieść od 15% do 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

  W przypadku małych i średnich przedsiębiorców intensywność pomocy może zostać dodatkowo zwiększona o odpowiednio 20 i 10 punktów procentowych. 

  Ponadto, w odniesieniu do części obszarów województw małopolskiego, łódzkiego i śląskiego, wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, maksymalną intensywność pomocy regionalnej można podwyższyć o 10 punktów procentowych od dnia 16 lutego 2023 r., tj. od momentu ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej wyższą intensywność pomocy dla ww. obszarów. 

  Intensywność pomocy regionalnej dla poszczególnych obszarów przedstawia się następująco:

   

  Mapa pomocy regionalnej 2022-2027

  Mapa pomocy regionalnej 2022-2027

  Pobierz plik: Mapa pomocy regionalnej 2022-2027 (waga: 886 KB, format: JPG, rozmiar: 1200x1178px)

   

  Tabela - mapa pomocy regionalnej 2022-2027

  Tabela - mapa pomocy regionalnej 2022-2027

  Pobierz plik:  Tabela - mapa pomocy regionalnej 2022-2027 (aktualizacja: 2023.02.21, waga: 153KB, format: JPG, rozmiar: 2090x1392px)

   

  Nie jest natomiast możliwe udzielanie pomocy regionalnej w następujących przypadkach:

  • przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • w sektorze żelaza i stali,
  • w sektorze węgla brunatnego i węglowym,
  • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
  • w sektorze rolnictwa rozumianym jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych,
  • w sektorze leśnictwa,
  • w sektorze transportu,
  • w sektorze energetycznym,
  • w sektorze sieci szerokopasmowych.

   

  Przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2021 r.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Zaświadczenia o pomocy de minimis

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Informacje

  Przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 360 2012 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

   

  Przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od dnia 11.03.2016)

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 1338)

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

   

  Przedstawiane w celu wydania opinii Prezesa UOKiK:

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

   

   

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Sprawozdawczość

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Aplikacja SHRIMP

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź EDB

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Przejrzystość stosunków finansowych

Do góry