Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Produkty > Dla konsumentów > Prawa konsumentów

Prawa konsumentów

Co może zrobić konsument, który uważa, że posiada produkt niebezpieczny?

  • Wystąpić o odszkodowanie do producenta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli poniesie szkodę w związku z użytkowaniem produktu

- postępowanie prowadzi sąd cywilny z powództwa osoby, której produkt wyrządził szkodę;

- konsument nie musi udowadniać winy przedsiębiorcy, musi jednak wykazać związek między poniesioną szkodą i faktem, że produkt był niebezpieczny.

  • Definicja produktu niebezpiecznego w kodeksie cywilnym (Księga III tytuł VI) jest szersza niż w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów i obejmuje również energię elektryczną oraz zwierzęta. 
  • Przekazać zgłoszenie dotyczące produktu niebezpiecznego do UOKiK lub Inspekcji Handlowej, niezależnie od wystąpienia do sądu o odszkodowanie

- zgłoszenie konsumenckie może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK;

- postępowanie toczy się przeciwko producentowi lub dystrybutorowi produktu, co do którego istnieje podejrzenie niespełnienia wymagań bezpieczeństwa;

- konsument nie jest stroną postępowania, ale po jego zakończeniu jest informowany o wyniku postępowania;

- w trakcie postępowania przedsiębiorca może zostać zobowiązany do podjęcia działań, które wyeliminują istniejące ryzyko.

  • Oba postępowania – prowadzone przez Prezesa UOKiK i przez sąd cywilny – są od siebie niezależne.

 

Jakich produktów dotyczy ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów?

  • Ustawa dotyczy wszystkich produktów przeznaczonych dla konsumentów i odnosi się do nich w zakresie, w jakim nie mają zastosowania przepisy bardziej szczegółowych regulacji, określających wymagania bezpieczeństwa.
  • Takie regulacje obowiązują np. w stosunku do zabawek i innych produktów, dla których wymagania określają dyrektywy sektorowe.

 

Gdzie można znaleźć informacje o produktach niebezpiecznych?

  • Rejestrze produktów niebezpiecznych zawierającym informacje o produktach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów (podstawę do umieszczenia produktu w rejestrze stanowi decyzja Prezesa UOKiK);
  • w systemie RAPEX  - europejskim systemie informacyjnym zawierającym dane o produktach niebezpiecznych wycofanych z rynków także innych niż polski.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047)
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz., z późn. zm.)

 

Your Europe
Podziel się opinią

Do góry